Hans jobb är att tänka på framtiden – här är vad som oroar honom

Mikko Dufvas jobb är att tänka på framtiden för jubileumsfonden Sitras räkning. Han oroas av att ny teknologi ger enskilda människor möjlighet att orsaka stor skada. – Om människor inte beter sig får vi lätt stora problem.

Mikko Dufva anser att många människor ännu inte lärt sig att bete sig i den digitala världen.
Rapporter om vad som hotar mänsklighetens existens är ingen trevlig kvällslektyr, konstaterar Mikko Dufva, framtidsexpert på jubileumsfonden Sitra. Ändå har de ingått i den stora mängd material som han gått igenom för utredningen Svaga signaler öppnar upp framtiden (Heikot signaalit tulevaisuuden avartajina) som släpps i januari.
Med svaga signaler menas överraskande framtidsscenarier som utmanar vårt sätt att tänka. Signalerna har samlats från andra utredningar, sociala och traditionella medier och workshoppar. Rapporten påstår inte att framtiden blir på ett visst sätt, utan presenterar möjliga scenarier.
– Det som oroar mig är när saker inte ifrågasätts tillräckligt. I den tekniska utvecklingen finns ganska många överraskande och förvirrande saker. Som ingenjör kan jag känna "wow, det här är möjligt" – men vi borde också fundera på hur tekniken kan missbrukas, säger Dufva.

Digital mobbning

Enskilda individers möjligheter att påverka ökar, konstaterar man i rapporten. Det är inte enbart positivt, utan kan användas till onda syften.
Som exempel lyfter Mikko Dufva fram syntetisk biologi: nya metoder gör det möjligt för enskilda personer att framkalla patogener som orsakar sjukdomar. Terrorister och andra brottslingar kan också använda nya, billiga drönare för att bära hemgjorda bomber.
Individer kan också skada andra utan vapen – en dator eller mobil räcker. Så kallad swatting är ett begrepp som kommer från onlinespelvärlden. Syftet är att störa andra spelares spel genom att hota anmäla dem till polisen. Polisen ska vilseledas att tro att spelaren planerar en attack.
I ett fall i USA har en sådan situation lett till döden: polisens specialtrupper gick in i ett hus och sköt ihjäl en oskyldig man som felaktigt utmålats som farlig.
Det engelska begreppet gaslighting (se faktarutan) beskriver ett annat sätt att skada andra. Genom att bland annat manipulera offrets sociala medier försöker man få offret att tvivla på sin mentala hälsa.
Andra former av mobbning via nätet är att publicera privata uppgifter, eller mobilisera sina följare till att skicka hatbrev till en person.
– De här fenomenen handlar om att vi ännu inte kan bete oss ordentligt i den digitala omgivningen. Vi ser den digitala världen som annorlunda än den fysiska världen, säger Mikko Dufva.

Beteendet kan förändras snabbt

En annan svag signal om individers ökade makt är försöken att göra sig oberoende av dagens stater. I rapporten berättas om rymdstaten Asgardia, som tar emot ansökningar för medborgarskap. Än så länge finns administrationen i Wien, men initiativtagarna drömmer om att möjliggöra ett rymdresande som är oberoende av stater.
Samtidigt planeras nya stater som ska byggas ute i havet – och de kritiseras för att endast tjäna en liten elit av rika människor.

Vad gör framtidsexperten hoppfull?

– Att människors beteende kan förändras ganska snabbt i klimatfrågor, säger Dufva.
Det finns redan många lösningar mot klimatförändringar, som cirkulär ekonomi och nya produktionssätt.
– Vi kan börja äta och konsumera annorlunda. Vi kan göra mycket genom de medel som vi redan har.

Fem begrepp som beskriver dåligt beteende på nätet

Att göra någon till måltavla (på finska maalittaminen): Att organisera sina följare mot en person och få dem att skicka hatmeddelanden eller på annat sätt trakassera personen.
Doxning: Att trakassera någon genom att ta reda på så mycket som möjligt om personen, och lägga ut informationen på nätet.
Gaslighting: En form av psykisk manipulation, eller psykisk misshandel. En person som ägnar sig åt gaslighting vill manipulera mobbningsoffret och få offret att tvivla på sina minnen och mentala hälsa. Ordet kommer från filmen Gaslight från 1944, där huvudpersonens man bland annat manipulerade belysningen för att få henne att känna sig sinnessjuk.
Swatting: Att få polisen att misstänka en person och göra husrannsakan. Begreppet kommer från onlinespelvärlden och används som ett hot för att störa andras spel.
Trollande: Att skriva på nätet med syfte att provocera fram känslomässiga svar eller gräl.

ANDRA LÄSER