Stadens klimatchef: Helsingfors kunde bli som Berlin

När kolkraftverken stänger tar Helsingfors ett större kliv mot sitt klimatmål. För att nå ända fram måste fler helsingforsare oftare lämna bilen hemma. Det är den psykologiskt svåraste biten i hela pusslet, säger stadens klimatchef Kaisa-Reeta Koskinen.

Kaisa-Reeta Koskinen är säker på att Helsingfors kan nå sitt utsläppsmål, och hon är lika säker på att trafiken kommer att bli den svåraste biten. Hon vill att Helsingfors ska utvecklas så att bilen upplevs som mindre nödvändig och mindre attraktiv jämfört med alternativen — utan att för den skull förbjudas. 
Peter Buchertpeter.buchert@hbl.fi
10.09.2022 05:00
Från Lövö i väster till Östersundom i öster och från Sveaborg i söder till Skomakarböle i norr ska Helsingfors bli en koldioxidneutral stad. Och det ska ske redan 2030, i stället för 2035, beslutade staden förra året.
Helsingfors definierar målet som att de direkta växthusgasutsläpp som uppstår inom stadens gränser ska ligga minst 80 procent under 1990 års nivå medan resterande högst 20 procent kan kompenseras bort.
– Vi valde att tidigarelägga målet dels för att klimatförändringarna sker snabbare än man tidigare trodde, dels för att vi vet att vi kan fixa det, säger Kaisa-Reeta Koskinen som jobbar i Stadshuset och där som chef för stadens klimatenhet.

ANDRA LÄSER