Varför utnyttjas inte elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan även för passagerartrafik?

29.08.2021 22:00 UPPDATERAD 31.08.2021 09:43
En av de mer betydande infrastrukturinvesteringarna den nuvarande regeringen har valt att göra är att elektrifiera Hangö-Hyvingebanan. Detta kommer att öppna upp för nya möjligheter när det gäller att transportera varor längs med banan, vilket är bra speciellt för Hangö hamn och områdets näringsliv.
Då banan blir elektrifierad kommer banan även i praktiken möjliggöra passagerartrafik. Personligen upplever jag att det vore nödvändigt att få i gång en diskussion om möjligheten att ordna direkt tågtrafik mellan Hangö och Helsingfors. Det här kunde även möjliggöra öppnandet av tågtrafik även i Ingå.
Vi vet alla att den enkelspåriga kustbanan, det vill säga befintliga Helsingfors-Åbobanan, är besvärlig då den har begränsat med kapacitet för tåg. De västnyländska kommunerna Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt har föreslagit för Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket att det vore smart att utveckla kustbanan med mötesplatser för tågen. Det vore ett kostnadseffektivt sätt att öka kapaciteten längs med kustbanan.
Tyvärr har inte våra tankar fått gehör hos Kommunikationsministeriet vilket jag personligen upplever som konstigt då man samtidigt aktivt vill främja åtgärder som kan stävja klimatförändringen. Kustbanan grundförbättras nu på flera ställen, vilket är bra, men det borde även vara i statens intresse att i samråd med kommunerna komma överens om en framtidsstrategi för kustbanan.
I Finland finns det tusentals kilometer med tågräls. Det är nödvändigt att vi tar hand om den så att vi kan säkerställa smidig rälstrafik i Finland. Samtidigt borde vi nog överväga hur vi med mindre investeringar kunde använda den mer effektivt.
Jag hoppas att man öppnar en diskussion om hur man kunde möjliggöra direkt tågtrafik mellan Helsingfors och Hangö. Det vore en viktig förbindelse som skulle gynna alla invånare, stödja turismen samt stärka verksamhetsförutsättningarna för näringslivet utan att glömma den positiva effekten på klimatet.

Henrik Wickström

Vice ordförande, SFP, Kommunstyrelseordförande, Ingå

ANDRA LÄSER