Tågen till Helsingfors fullare än vanligt – fler ryssar korsar gränsen

Tusentals ukrainare har sökt sig till Finland, men hittills har man inte märkt av någon ström av asylsökande från Ryssland. Däremot ökar antalet ryssar som passerar gränsen till grannlandet.

Järnvägsstationen i Helsingfors.
Klas Widestrand/TT
13.03.2022 08:53
Likt stora delar av övriga Europa har även Finland tagit emot tusentals ukrainska flyktingar som flytt kriget i sitt hemland.
Hittills har omkring 1 800 ukrainska medborgare sökt asyl och ytterligare 900 har ansökt om skydd efter EU:s beslut om att människor från Ukraina får stanna i mellan ett och tre år till följd av Rysslands invasion.
I själva verket är det dock betydligt fler än så som anlänt till Finland.
– Det är många, många fler, säger Sanna Sutter, migrationsdirektör på Finlands inrikesdepartement.
– De flesta tar sig hit med båt via Estland och kommer utan visum, så vi vet inte exakt hur många det handlar om, många bor hos släkt och vänner och lär antagligen göra en ansökan senare.

Fler korsar gränsen

Samtidigt som kriget rasar i Ukraina har Putin dragit åt tumskruvarna ytterligare kring sin egen befolkning och infört nya drakoniska lagar som innebär att den som uttalar sig om kriget på ett sätt som avviker från regimens propaganda riskerar hårda fängelsestraff.
Läs också: Morgontåget från Petersburg fullt av ryssar som lämnade landet
Finland delar en 1 300 kilometer lång gräns med grannen i öst och tågförbindelsen mellan S:t Petersburg och Helsingfors är en av de sista pålitliga vägarna för ryska medborgare som vill ta sig till EU.
Den ryska invasionen har dock hittills inte lett till någon dramatisk ökning av antalet ryssar som söker asyl i Finland. Enligt Sanna Sutter rör det sig om strax under 100 sådana fall sedan början av året.
Däremot har man märkt att fler ryssar åker över den finska gränsen.
– Där ser vi att det har ökat en aning, det rör sig om ett par hundra fler per dag. Men i nuläget är det främst personer med dubbelt medborgarskap, uppehållstillstånd eller längre visumtillstånd, säger Sanna Sutter, och tillägger att många i denna grupp söker sig vidare från Finland till andra länder inom EU.

Inget snabbspår

Till skillnad från ukrainska flyktingar får de ryssar som söker asyl i Finland genomgå den normala ansökningsprocessen.
– Då genomför man bland annat intervjuer med den asylsökande, en process som tar betydligt längre tid jämfört med den nya procedur som nu gäller för de som kommer från Ukraina.
Hur flyktingsituationen kommer att utvecklas framöver återstår att se, men redan nu står det klart att omkring 2,5 miljoner människor flytt krigets Ukraina.
Läs också: Finland trappar upp beredskapen för att ta emot både ryssar och ukrainare

ANDRA LÄSER