Sparlistan kom som en chock på Lojo BB: ”Hur ska vi fixa det här?”

Lojo sjukhus chefsläkare Tom Löfstedt och överläkare Raija Räty är glada för att en lösning mellan arbetsmarknadsparterna i vårdbranschen nåtts. Det skingrar ett moln på en himmel med många orosmoln där HUS nedskärningslista slog ned som en blixt.

Lojo sjukhus chefsläkare Tom Löfstedt och överläkare Raija Räty.
Annica Lindströmannica.lindstrom@hbl.fi
04.10.2022 21:16
Friska oktobervindar river i lövträden runt Lojo sjukhus. Solen skiner från en halvklar himmel där mörka regnmoln ibland tornar upp sig för att sedan blåsa förbi under tisdagseftermiddagen.
Den senaste veckan har det också stormat kring sjukhuset i nyheterna sedan Helsingfors och Nylands sjukvårdsområdes styrelse lagt fram en sparlista som inbegriper en nedläggning av samjouren vid sjukhuset. Läggs samjouren ner innebär det i praktiken att BB också läggs ner eftersom nödvändig vård inte längre skulle finnas.
Inne på sjukhuset är det varmt och verksamheten löper på som vanligt. Under måndagen har personalen hjälpt fem barn till världen och ytterligare två på tisdagen. Munskyddskrav gäller fortfarande i de allmänna patientutrymmena eftersom coronavirusfallen ökat.
Här kom sparförslaget som en blixt från klar himmel.
– Det var en oerhörd förvåning: Va, kan man på riktigt göra så här drastiska förslag? säger chefsläkare Tom Löfstedt.
Vid årsskiftet börjar också de nya välfärdsområdena sin verksamhet. Dit är det mindre än 60 arbetsdagar.
– Det finns jättemycket som är osäkert och oklart och omöjligt att förutspå. Om vi dessutom skulle få ytterligare en väldigt omfattande verksamhetsmässig förändring skulle det vara alltför många bollar i luften på en gång. Det är som ett bollhav som på riktigt inte har en botten.
Löfstedt säger att de har full insikt i att man befinner sig i en svår ekonomisk situation. Enligt honom handlar det om att man har svårt att se hur vården för 150 000 personer i Västnyland ska organiseras om Raseborgs sjukhus och Lojo sjukhus inte fungerar som de gör i dag.
– Vi hör och ser att såväl Jorv som Mejlans är överbelastade och om personer som inte får vård inom utsatt tid. Hur ska vi fixa det här?
SFP:s Thomas Blomqvist, Anna-Maja Henriksson och Anita Westerholm besökte Lojo sjukhus på tisdagen.
Samma fråga ställer sig SFP:s partiledare och ordförande Anna-Maja Henriksson och jämställdhetsminister Thomas Blomqvist (SFP) som besöker sjukhuset på tisdag eftermiddag. Besöket görs på ministrarnas initiativ. De får en kort presentation av sjukhuset och dess verksamhet samt en kavalkad av siffror som visar att Lojo sjukhus lyckas väldigt bra på många sätt; 1 200 förlossningar per år, nöjda patienter och tillräckligt med utrymme.
– Mot den bakgrunden blir HUS förslag att lägga ner BB ännu mer ofattbart. Jag förstår på riktigt inte hur tankegången var där. Jag är glad över att man återremitterade ärendet, säger Henriksson.
När HBL intervjuade Anna-Maja Henriksson i förra veckan meddelade hon att hon ska ta upp finansieringsfrågan med finansminister Annika Saarikko (C).

Hur har diskussionen gått?

– Jag har talat med Annika Saarikko och vi delar oron för alla välfärdsområden därifrån det kommer signaler om att man upplever att man inte har tillräckligt med budgeterade medel.
Samtidigt säger Henriksson att det verkar som om kommunerna medvetet underbudgeterat för vården 2022.
– Vi behöver få en reell bild av vad de verkliga siffrorna visar, säger hon och uppmanar välfärdsområdena att göra sin hemläxa ordentligt och att det ska gå att hitta lösningar.

Passar bollen till välfärdsområdena

Hon är ändå noga med att välfärdsområdenas första lösning inte kan vara att ringa Finansministeriet direkt. Som SFP:s partiledare och minister kommer hon följa med läget.
– Jag hoppas att man i HUS styrelse och i välfärdsområdena kan hitta lösningen. Men man kan inte direkt komma och ropa på mamma utan man måste klara av hemläxorna själv först. Om man på riktigt inte klarar av dem måste vi se vad problemet är, säger Henriksson med glimten i ögat.
Utifrån de senaste dagarnas medierapportering verkar det mer och mer som om det som inledningsvis kallades en slaktlista nu framstår som en skrämsellista från HUS sida.
– Om det är så är det ganska allvarligt. Man kan inte bara föreslå för att man vill nå något annat. Så skulle det inte få vara. Man måste kunna lita på beredningen, säger Henriksson.

Helsingfors kanske kan ge mera

På tisdagen kom ytterligare en vändning kring HUS nedskärningslista. Helsingfors stad kanske också är berett att hosta upp mera pengar till nya HUS.
Det sade Helsingfors biträdande borgmästare Daniel Sazonov (Saml), som ansvarar för social- och hälsovården.
I praktiken skulle det för Helsingfors del vara frågan om de sex miljoner som uppstår när statens beräkningar för social- och hälsovården har specificerats under hösten för HUS del, enligt Sazonov.
– Det täcker förstås bara en del av det anpassningtryck som uppstår på HUS. Själv tänker jag att den eventuella tilläggsfinansieringen måste riktas mot vårdtjänster, till exempel samjourer.

Kan Helsingfors kräva att pengarna öronmärks till till exempel samjouren i Malm, Daniel Sazonov?

– I teorin kan välfärdsområdena framföra specifika krav. Men HUS styrelse har bäst kunskap om hur HUS tjänster ska förverkligas.

Ljusglimt

Måndagskvällens besked om att vårdfacken och arbetsgivaren nått en lösning efter en långdragen konflikt välkomnas av Lojo sjukhus chefsläkare Tom Löfstedt och överläkare Raija Räty.
– Det var ett av de bästa beskeden på länge. De flesta var både lättade och kanske lite försiktigt förvånade över att det gick så här bra, säger Löfstedt och konstaterar att det blåser bort ett moln från himlen som är långtifrån molnfri.
Sazonov är också nöjd med kompromissen mellan arbetsmarknadsparterna inom vårdsektorn. Han konstaterar att blickarna nu vänds mot staten eftersom den lösning man nu har är att staten kompenserar välfärdsområdenas social- och hälsovårdsfinansiering genom ett väfärdsområdesindex som beaktar den allmänna löneförhöjningen, inte den inom social- och hälsovården.
– Större löneökningar leder till sparkrav om staten inte beaktar ökningarna i finansieringen.
Anna-Maja Henriksson konstaterar att man nu måste räkna på vad avtalet innebär, men konstaterar att det är jättebra att man nådde ett avtal.
Osäkerheten riskerar också påverka rekryteringen. Under ministerbesöket radar Lojo sjukhus, där BB ingår, upp en lång lista med framgångssiffror. Ändå har sjukhuset haft svårt att rekrytera en överläkare trots att tjänsten lediganslagits flera gånger. Löfstedt säger att om han själv varit läkare och intresserad av tjänsten hade han varit tveksam eftersom signalen just nu är att man inte vet hur sjukhusets verksamhet ser ut inom de närmaste åren.

ANDRA LÄSER