Nu ska Stora Robertsgatan saneras

I höst ser Stora Robertsgatan i Helsingfors annorlunda ut. Klimatsmart ska den också vara.

Enligt projektchef Mikko Martikka är företagen och husbolagen vid Stora Robertsgatan genuint intresserade av smarta klimatlösningar.
Förfallet har diskuterats i åratal men nu börjar det hända på Stora Robertsgatan. Sliten beläggning ska åtgärdas, belysningen blir energisnålare med hjälp av led-lampor och bänkar, sopkärl och cykelställ placeras ut.
Mellan Fredriksgatan och Georgsgatan finns många restauranger och affärer. Varutransporterna sker i praktiken dygnet runt trots att de ska ske mellan klockan 19 och 11, vilket invånarna i området klagat på. Nu ska Stora Robertsgatan bli ”enkelriktad” på det sättet att man kör in från Annegatan och ut vid Fredriksgatan och Georgsgatan. Pollare som sjunker in i gatan säkrar att ingen kör in i fel ända av gågatan.
Många har önskat att all fordonstrafik förbjuds – det är ju trots allt en gågata. Enligt staden är det här omöjligt eftersom Stora Robertsgatans gågata inte är ansluten till servicetunneln. Och de som bor längs gatan och har bilplats på gården eller i ett garage måste kunna köra in och ut.
För sju år sedan konstaterades det i en områdesplan att Stora Robertsgatan är den gata som i mest brådskande ordning behöver rustas upp.
– Stora Robertsgatan anses vara den viktigaste gågatan i området och att dess skick kraftigt har försämrats framgick såväl av invånarenkäten som av konditions- och behovskartläggningen som utfördes i anslutning till arbetet, heter det i rapporten.
Sedan hände inte mycket för att det inte fanns pengar men nu gör det det.
Upprustningen kostar 1,85 miljoner euro, enligt planen som godkändes av Nämnden för allmänna arbeten i slutet av februari. Arbetena blir klara 2017.
Fantombild: Ramboll

Del av större projekt

Staden och företagarna samarbetar för att dra ned på energikostnaderna och husbolagen överväger solpaneler på taken. Så det är inte enbart med energisnål gatubelysning som Stora Robertsgatan ska göras klimatsmart.
– Intresset bland företagarna har varit stort, säger Mikko Martikka som är projektkoordinator vid Helsingforsregionens miljötjänster HRM.

Tio år från tanke till handling

Stora Robertsgatan blev gågata 1985. Gatan fick sitt namn 1820 och ligger i stadsdelen Rödbergen.
I den plan från 2008 som staden gjort för de södra stadsdelarna listas Stora Robertsgatan högst upp bland områden som behöver åtgärdas.
Stadsbilden är enligt planen ”ytterst svag”.
Stenar har lossnat från stenbeläggningen och gatan har sjunkit in. Groparna utgör en säkerhetsrisk.
Bilar i servicetrafik, cyklar och reklamställ är i vägen för fotgängarna.
Träden har vuxit ihop och ger för mycket skugga. Grenarna växer mot husväggarna.
Därför borde gatan planeras och åtgärdas för att uppfylla kraven på en gågata. Gatan ska sättas i skick och bilarna ska minska.
Källa: Helsingfors stad
Det handlar om att kombinera en historiskt värdefull omgivning med ny smart teknologi. I Dickursby i Vanda startas ett liknande projekt.

Klimatförsöket finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden som bidrar med 820 000 euro och Helsingfors stad som betalar 97 000 euro.

Enligt Mikko Martikka är gatan en del av ett större pilotprojekt och åtgärderna ska ses mot stadens strategiska mål att kraftigt minska växthusgaserna till 2050.
Som pricken över i:et återvänder Björn Weckströms skulptur Den visslande helsingforsaren till Stora Robertsgatan.
Stora Robertsgatan har länge fört en tynande tillvaro men nu har kroglivet börjat återhämta sig och också affärerna återvänder. Och nyligen firades Earth Hour på gågatan med 1 500 skolelever.
ANDRA LÄSER