Tre nya namn i riksdagen – nyvalda borgmästare stiger åt sidan

Samlingspartiets Atte Kaleva och Jari Kinnunen, och Vänsterförbundets Suldaan Said Ahmed gör nu entré i riksdagen.

Nykomlingarna i Riksdagshuset, från vänster Suldaan Said Ahmed (VF), Jari Kinnunen (Saml) och Atte Kaleva (Saml).
Tre nya riksdagsledamöter inledde sitt arbete på torsdagen.
De tre nya namnen i Riksdagshuset är Atte Kaleva (Saml), Jari Kinnunen (Saml) och Suldaan Said Ahmed (VF).
Orsaken till ändringen i riksdagens sammansättning är att Anna-Kaisa Ikonen (Saml) valts till borgmästare i Tammerfors, Juhana Vartiainen (Saml) till borgmästare i Helsingfors och Paavo Arhinmäki (VF) till biträdande borgmästare i Helsingfors.
Riksdagen godkände de nya borgmästarnas ansökningar om befrielse från deras uppdrag under riksdagens plenum i tisdags.
ANDRA LÄSER