Allt tyder på att beväringarna inte har rätt att lämna Nyland – bistår polisen i att övervaka gränserna

Beväringarna är lediga i roterande system och har permission i 14 dagar som en följd av coronaepidemin. Det är ännu oklart om beväringar vid Nylands brigad som är bosatta utanför Nyland kommer att få resa till sina hemorter.

Det är ännu oklart hur reserestriktionerna kommer att påverka beväringarna, bland annat dem vid Nylands brigad.
SPT
26.03.2020 15:06 UPPDATERAD 27.03.2020 17:26
Regeringen har meddelat att man begränsar rörligheten in och ut ur Nyland för att minska spridningen av coronaviruset.
I statsrådets förordning från onsdagen står det att begränsningarna inte gäller dem som fullgör en lagstadgad skyldighet eller som är tvungna att resa i arbetets tecken. I en motivering nämns dock specifikt att beväringars permissioner inte anses vara en relevant orsak för att ta sig över gränsen.
Den motiveringen har lett till förvirring speciellt på Nylands brigad, där stora mängder beväringar sitter i ovetskap om de kommer att kunna ta sig hem under sin lediga tid ifall de bor utanför Nyland.
– Vi har det inte svart på vitt eftersom slutliga beslutet fattas i riksdagen först på fredag, men det ser ut som att beväringarna inte har rätt att lämna Nyland, säger Henrik Gahmberg, informatör vid Försvarsmaktens huvudstab.
– Det innebär alltså att de nog får permission från brigaden, men sedan måste stanna kvar på brigaden och spendera sin lediga tid där ifall de är bosatta utanför Nyland eftersom de antagligen inte har någon annanstans att ta sig.
Läs också: Sammanlagt åtta bekräftade fall av covid-19 vid Försvarsmakten
Försvarsmakten har redan tidigare ställt om sin verksamhet på grund av pandemin. För att minimera risken att viruset sprids ytterligare, har man bland annat infört ett nytt system för beväringarnas permissioner.
Beväringarna har indelats i tre grupper och permissionerna sker nu enligt ett roterande system, som innebär att en beväring är på permission i 14 dagar och sedan i tjänst i 4 veckor.
– Vi har infört systemet för att minska på antalet resor som uppstår i samband med permissionerna. Men det innebär att om beväringarna nu inte har rätt att lämna Nyland, så kan de tvingas sitta i 14 dagar inne på brigaden under sin lediga tid, säger Gahmberg.
Även inne på brigaden har åtgärder vidtagits för att minimera smittspridningen. Bland annat var Soldathemmet stängt en helg berättar Gahmberg.
– Men munkar blir beväringarna ändå inte utan. Vi har ordnat så att munkar i stället nu säljs från en bil.

Ska bistå polisen

Försvarsmakten har kallats in för att bistå polisen med hjälp när Nylands gränser stängs
– Vi fick på torsdagen en begäran om handräckning av polisen. Det handlar om att beväringar ska hjälpa till med övervakningen vid vägspärrarna vid Nylands gränser, säger Henrik Gahmberg.
Ännu på torsdagskvällen stod det oklart exakt hur många beväringar handräckningen gäller, men åtminstone ska de hjälpa till med övervakningen vid totalt 30 olika vägspärrar längs huvudvägar ut från Nyland.
– Det kommer att vara bevakning dygnet runt. Polisen har huvudansvaret för operationen och ger sedan direktiv åt beväringarna på plats.
Tanken är att beväringarna redan under fredag ska vara redo för att rycka ut. För beväringarnas del är ändå uppgiften bekant.
– Alla beväringar har fått en grundutbildning om hur man agerar, vad det innebär att stå vakt och hur man vänligt bemöter människor. Grundutbildningen är alltså klar, men eventuellt görs en repetition innan beväringarna rycker ut.
Rättelse 27.3 klockan 17.25: I en tidigare version av artikeln stod det felaktigt att soldathemmet på Nylands brigad är stängt på grund av coronaviruset. Soldathemmet var stängt endast en helg och är nu öppet igen.

ANDRA LÄSER