Trakasserade flickor upplever stress och ångest

De nättrakasserier som flickor utsätts för måste uppmärksammas.

13.10.2020 10:40
FN:s internationella flickdag, som inföll på söndagen uppmärksammade flickor som runtom i världen utsätts för diskriminering på grund sitt kön. Temat för i år är trakasserier på nätet.
I samband med den internationella flickdagen publicerade den finska avdelningen av barnrättsorganisationen Plan International en enkätundersökning som visar att 42 procent av de cirka 1 000 finska flickor som svarade på enkäten utsatts för trakasserier på sociala medier i Finland. Mera specifikt visade undersökningen att flickor som tillhör marginaliserade grupper eller minoriteter hör till de mest utsatta. Trakasserierna resulterar i att en del väljer att inte uttrycka sina åsikter medan andra helt slutat att använda social medier. Undersökningens resultat belyser även hur det psykiska välmåendet tar skada av trakasserierna. 46 procent av flickorna som utsatts för trakasserier upplever mera stress och ångest samtidigt som 34 procent av dem fått sämre självförtroende.
Det är oacceptabelt och upprörande att så många flickor trakasseras på nätet. Här måste de sociala medieplattformarna ta sitt ansvar för att få ett slut på trakasserierna och arbeta för en trygg miljö i sociala medier. Trakasserierna utgör ett hot mot jämställdhet och mänskliga rättigheter. FSS kräver, i enlighet med Plan International att det stiftas lagar för att förhindra könsbaserat våld och trakasserier. Skolor uppmanas också att vara observanta vad gäller trakasserierna på nätet och vid behov ingripa.
De nättrakasserier som flickor utsätts för måste uppmärksammas. Flickor skall ha rätt till yttrandefrihet utan trakasserier och myndigheter samt de sociala medieplattformarna är förpliktade att se till att detta sker!

Alexandra Wegelius,

ordförande, Finlands svenska skolungdomsförbund

ANDRA LÄSER