Utrikesministeriet ville inte ta emot studerande på svenska

När högskolestuderande vid Åbo Akademi mejlade Utrikesministeriet om studiebesök fick de svaret att besöket bara kan arrangeras på finska. Motiveringen var att studerande som är intresserade av en framtida diplomatkarriär måste klara av att prata och skriva finska.

Som anställd på Utrikesministeriet krävs utmärkta kunskaper i finska och minst nöjaktiga kunskaper i svenska, det fick Aleksandra Sjöberg minsann veta när hon kontaktade ministeriet.
När studeranden Aleksandra Sjöberg fick svar på en förfrågan om att besöka Utrikesministeriet i samband med en planerad exkursion till Helsingfors för studerande vid Åbo Akademi blev hon förbluffad.
Svarsmeddelandet var till hälften skrivet på svenska och till hälften på finska, och samtidigt skrev tjänstemannen i fråga att:
"Presentationerna här på Utrikesministeriet hålls på finska, det är väl inget problem? Om någon av de studerande vill inleda en diplomatkarriär, måste de kunna prata och skriva på finska."
Sjöberg är andra årets studerande vid samhällsvetenskapliga fakulteten och styrelsemedlem i ämnesföreningen Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi. I mejlet till Utrikesministeriet hade Sjöberg betonat att ett besök på ministeriet skulle vara mycket relevant för studerande vid fakulteten och säkert både gynna och intressera medlemmarna.
– Visst kändes det som ett ganska fult och aningen nedvärderande svar. Utrikesministeriet tillhör den offentliga sektorn och borde ju därför erbjuda samma möjligheter på finska och svenska, säger Aleksandra Sjöberg.
– Jag tycker att det här berör alla svenskspråkiga på det sättet att vi ju nog har samma språkliga rättigheter som finskspråkiga och att man inte borde bemötas av en tjänsteman som bara byter språk mitt i ett meddelande, fortsätter hon.
Aleksandra Sjöberg studerar vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi.

Begränsade resurser för att arrangera besök på svenska

När HBL ringer upp Marko Laine, som korresponderade med Sjöberg svarar han på flytande svenska. Laine har titeln specialuppdrag vid enheten för personalutveckling och arbetshälsa vid Utrikesministeriet.
Enheten ansvarar för ministeriets diplomatutbildning och koordinerar eventuella studiebesök till ministeriet. Laine är inte medveten om att det skulle finnas några regler eller skyldigheter kring att ordna besök på svenska för svenskspråkiga.
Han bekymrar sig inte för att Utrikesministeriet inte bemöter svenskspråkiga på deras modersmål.
– Arbetsspråket på Utrikesministeriet är finska så det är svårt att ordna ett besök helt på svenska. Jag antar också att de flesta svenskspråkiga kan prata finska, säger Laine.
Vidare upprepar Laine det han skrev i sitt mejl till Sjöberg: att en diplomatkarriär förutsätter att man talar och skriver flytande finska.
Christian Lindholm, chef för samma enhet, menar också att så är fallet. Språkkraven enligt statsrådets förordning om utrikesförvaltningen kräver utmärkta kunskaper i finska och minst nöjaktiga i svenska.
– Därför är det naturligt att de svenskspråkiga resurserna kan vara begränsade också när det gäller att arrangera besök på svenska, säger Lindholm.
Lindholm berättar att det är ganska sällsynt med besöksgrupper på Utrikesministeriet. I jämförelse med till exempel riksdagen finns det inget etablerat system med guider för besök eller visningar på ministeriet.
– Vi ordnar bara enskilda besök, ofta för studerande och andra grupper som är intresserade av en karriär inom utrikesförvaltningen, säger Christian Lindholm.
Enligt Lindholm ska det nog gå att ordna besök på Utrikesministeriet där åtminstone en del av presentationerna är på svenska. Han anser ändå att det ger en bra bild av verkligheten på ministeriet om besöket delvis är på finska.
– Om man som studerande funderar på en karriär inom utrikesförvaltningen är det bra att vara beredd på att det interna rapporteringsspråket på UM är finska, säger han.
På frågan om diplomater inte behöver kunna svenska svarar Marko Laine att många diplomater också måste använda svenskan i arbetet, eftersom Finland har mycket samarbete med andra nordiska länder.

"Vi välkomnar mångfald"

En av Utrikesministeriets grundvärderingar är mångfald. På ministeriets webbplats står det: "Vi välkomnar mångfald. Människor med olika bakgrund och ett brett spektrum av arbetsuppgifter berikar vårt arbete. Varje anställd bidrar med något viktigt och var och en behövs för att vi ska nå våra mål. Tillsammans är vi mer än summan av våra delar."

Vad betyder det i praktiken?

– Det betyder att Utrikesministeriet försöker rekrytera personer med olika bakgrunder och erfarenheter för att tillföra mångsidig kunskap och kompetens i arbetet. Samtidigt måste vi ändå hela tiden hålla oss inom ramen för förordningen om utrikesförvaltningen som bland andra behörighetskrav kräver utmärkta kunskaper i finska, säger Christian Lindholm.
ANDRA LÄSER