ÅA:s tf rektor om von Wrights kritik: Våra anställda blev sårade av hennes uttalanden

Mikael Lindfelt, tillförordnad rektor för Åbo Akademi, säger att Moira von Wrights skildring av vad som ledde till att hon sparkades från rektorsposten var tråkig läsning.– Det var bra att hon fick berätta sin version. Jag förstår att hon söker förklaringar till det som skedde, men vissa uttalanden kan vi inte låta bli oemotsagda, säger Lindfelt.

ÅA:s tf rektor Mikael Lindfelt skriver inte under uppsagda rektorn, Moira von Wrights, kritik. "Det är säkert en genuin upplevelse att hon kände att det fanns ett motstånd. Min bild av ÅA är att det inte finns något generellt förändringsmotstånd", säger Lindfelt.
Vid Åbo Akademi blev man inte glad då sparkade rektorn Moira von Wright i HBL:s intervju i lördags gav sin syn på de orsaker som ledde till att hon sparkades från rektorsposten för tre veckor sedan.
ANDRA LÄSER