Politiska hjältedåd hjälper inte vårdbranschen


”Än så länge har den sittande regeringen inte åstadkommit någonting värt att notera.”

Finlands välfärdsåtagande lider av två resursbrister – det saknas både pengar och människor. Helsingfors stad har hittills haft hyfsat starka finanser, men nu upplever även vår hälsovårdssektor allt större svårigheter i rekryteringen av personal. I likhet med många andra städer och kommuner sätter vi upp handlingsplaner för att underlätta personalbristen, men den trista sanningen är att den offentliga sektorn som helhet inte kan hålla sina löften. Problemet förväntas bara bli värre under 2020-talet – och det borde inte överraska någon. Detta är precis vad nationalekonomerna i åratal har varnat om.
ANDRA LÄSER