Töväder mellan Moskva och Ankara – nu plockar Putin poäng

Natolandet Turkiet vidhåller att man tänker gå vidare med köp av avancerad rysk militärmateriel trots hotfulla toner från Washington. Mellanösternanalytikern Bitte Hammargren visar hur den proryska lobbyn stärks i Turkiet, trots att det bara är några år sedan det rådde iskyla mellan Moskva och Ankara.

Rysslands president Vladimir Putin (t.v) och Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan deltog nyligen tillsammans i en presskonferens i Sotji vid Svarta havet. Putin stod värd för ett möte med Turkiet och Iran om Syrienfrågor.
I veckan gick Turkiet miste om sin ställning som ett land med gynnad handelsstatus i USA. Washington understryker att Turkiet riskerar sin medverkan i programmet om Ankara fullföljer sina planer på att köpa det ryska luftvärnsrobotsystemet.

ANDRA LÄSER