Omänskligt statsministeruppdrag – när hinner de tänka?

Statsministrarna som har lett regeringarna under 2000-talet ger sin syn på uppdraget i en färsk vetenskaplig artikel. De har lett Finland i en brytningstid och berättar om förändringarna. En slutsats är att där förhållandena och därmed uppdraget har förändrats så har redskapen för att hantera det inte hängt med.

Statsministern sitter i statsrådsborgen, en fin byggnad som signalerar makt. Men en del statsministrar som har verkat under 2000-talet ser sin makt som begränsad till den egna ministergruppen, enligt en färsk forskningsartikel.
Under 2000-talet har politiken förändrats så mycket att man kan tala om en brytningstid och därför är det politiska ledarskapet intressant. Kriser och depressioner har alltid förekommit men under de senaste 20 åren har frågorna blivit mer komplicerade, de sociala medierna har vuxit fram och det är allt svårare att förutspå händelseförlopp. Osäkerheten har ökat. Samtidigt har politiken personifierats och bland annat därför har statsministens roll förändrats. Men dessutom har statsministern via grundlagen och vårt EU-medlemskap fått mera makt.
ANDRA LÄSER