Spänd stämning i Korsholm inför diskussion om fusion

Ett antal väktare har anlitats för att hålla ordningen då Korsholms fullmäktige diskuterar fusionsfrågan på tisdagen.

Korsholms kommunfullmäktige tar ställning till kommunens framtid och en eventuell sammanslagning med Vasa på tisdagen. Hela 61,3 procent av kommunens invånare motsätter sig en sammanslagning med Vasa, enligt den rådgivande folkomröstning som ordnades den 17 mars.
När Korsholms kommunfullmäktige i dag sammanträder för att fatta beslut om huruvida man ska gå vidare med en sammanslagning med Vasa gör man det i ett spänt läge.

Detta har hänt

Ursprunget till fusionsdebatten i Korsholm kan sökas i kommunstrukturlagen av 2013 som förpliktade kommuner att utreda möjligheten till sammanslagningar. Som ett resultat av lagen gjordes en utredning 2014 där en fusion mellan tio kommuner i Vasaregionen föreslogs.
Fusionsplanerna tog fart hösten 2016 efter en fullmäktigemotion i Korsholm där man föreslog en fusion mellan Vasa och Korsholm.
Efter kommunalvalet våren 2017 visade sig stödet för en fusion bland fullmäktigeledamöterna i Korsholm vara relativt starkt. En liten majoritet förespråkade fusion.
I juni 2017 beslöt kommunstyrelsen i Korsholm att föreslå att man inleder fusionsförhandlingar med Vasa, och i september fattade fullmäktige beslut om att sätta i gång arbetet.
I juni 2018 beslöt Korsholms fullmäktige att en rådgivande folkomröstning ska ordnas.
I omröstningen den 17 mars i år röstade 61,3 procent av korsholmarna emot, 36,8 procent för en fusion med Vasa. Valdeltagandet var 76,4 procent.
Resultatet av den rådgivande folkomröstningen den 17 mars gav vid hand att 61,3 procent av korsholmarna inte godkänner en sammanslagning med Vasa i enlighet med det avtal om fusion som tagits fram under hösten. Valdeltagandet var 76,4 procent.
Trots det tydliga valresultatet har den redan tidigare inflammerade stämningen i Korsholm inte lagt sig. Starka krafter inom kommunens högsta politiska ledning vill ändå gå vidare med fusionsförberedelserna. Frågan om fusionen finns inte på föredragningslistan för kvällens fullmäktige men kommer trots det att tas upp på mötet.
När kommunstyrelsen på måndagen samlades till möte för att bland annat ta ställning till fusionens framtid möttes ledamöterna av en samling demonstranter. Många fullmäktigeledamöter har även påtalat påtryckningar och direkta påhopp.
En ny demonstration har utlysts till klockan 16 i dag utanför ämbetshuset i Korsholm där fullmäktige samlas klockan 17. Kommunen väntar ett stort antal åhörare till mötet. För att garantera att allt går lugnt till har kommunen anlitat väktare.
ANDRA LÄSER