Så är pandemiläget i Finland – för tidigt klassa covid-19 som icke-allmänfarlig sjukdom

En viss avmattning av pandemin kan märkas, men än är det inte läge att slopa restriktionerna. Det är budskapet från Social- och hälsovårdsministeriet. Uppmaningen att ta den tredje vaccindosen är stark.

Hur framskrider vaccineringarna i Finland? Myndigheterna ger sin veckovisa lägesrapport på torsdagen.

Omikronvarianten sprider sig fort och är den dominerande virusvarianten på de flesta håll i Finland, eller håller på att bli det.

Incidensen de två senaste veckorna är 2 030 fall per 100 000 invånare. Det är nästan en fördubbling jämfört med de två föregående veckorna, det vill säga slutet av december. Förra veckan konstaterades 55 000 nya coronafall, och hela en tredjedel av de som testades hade covid-19.

Samtidigt är mörkertalet stort, eftersom alla inte längre testas, betonar Otto Helve, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd. Det egentliga antalet är därför ännu högre.

Institutet och Social- och hälsovårdsministeriet höll sin gemensamma veckovisa presskonferens på torsdagen.

Trots den snabba smittspridningen är patienterna som behöver intensivvård på ungefär samma nivå som tidigare. Förra veckan tog intensivvårdsavdelningarna emot 60 nya patienter, jämfört med mellan 36 och 60 de föregående fyra veckorna.

En tredjedel av dem som får intensivvård har covid-19, och för en fjärdedel är covid-19 den huvudsakliga orsaken till varför de behöver sjukhusvård. Ungefär en femtedel har kommit till sjukvården av annan orsak än covid-19, men visat sig vara smittade.

På vårdavdelningar inom specialistvården finns 360 patienter, mot 372 för en vecka sedan.

Den hårda belastningen finns nu enligt Liisa-Maria Voipio-Pulkki, ledande sakkunnig vid Social- och hälsovårdsministeriet, inom primärvården. Enkäter till kommunerna visar att det är svårare för dem att säkra servicen. Det beror förutom patientmängderna också på att personal har insjuknat eller är i karantän.

– Det går inte att förneka att en vårdskuld hela tiden hopar sig under pandemin.

Vaccintäckning motiverar restriktioner

Liisa-Maria Voipio-Pulkki säger att en viss utjämning av epidemitoppen eventuellt nu kan ses. Inom en del sjukvårdsdistrikt har de smittade till och med minskat.

– Man kunde dra slutsatsen att restriktionerna börjar ha effekt, säger hon.

Samtidigt visar inte undersökningar av avloppsvattnet på minskade virusmängder.

I tisdags möttes regeringen och rekommenderade att coronarestriktionerna förlängs med två veckor, med vissa undantag. Under veckan har ändamålsenligheten i restriktionerna diskuterats. Social- och hälsovårdsministeriets syn är ändå att de fortsatt behövs.

Avdelningschefen Taneli Puumalainen ger vaccintäckningen som en motivering. Det handlar också om att trygga sjukvårdens bärkraft.

Vaccinationstakten har snabbats upp med en tredjedel, så att ungefär en halv miljon doser ges per vecka. Cirka 45 procent av dem som är över 18 år har fått sin tredje dos.

– Men det kommer ändå att ta flera veckor innan vi når en täckning på 80 procent för den tredje dosen.

På frågan hur länge covid-19 ska klassas som en allmänfarlig sjukdom, svarar strategidirektör Pasi Pohjola att tiden att frångå klassificeringen inte är nu.

Arbetsföra befolkningen aktiv

Myndigheterna rekommenderar starkt att man tar den tredje dosen, och vaccinerar sig överlag.

De som inte är vaccinerade löper en 27 gånger större risk för att behöva intensivvård, och risken för att behöva specialistvård är 14 gånger större, visar siffror från september till december.

Omikronvarianten kan kringgå skyddet som två doser ger, och för många är det dessutom försvagat. Därför är också den tredje dosen central.

Otto Helve säger att den arbetsföra befolkningen har varit aktiv med att ta boosterdosen, däremot finns det fortfarande äldre och personer i riskgrupp som inte har fått den.

– Det skulle vara väldigt viktigt att de i riskgrupp och äldre verkligen skulle få sin tredje dos.

Vissa länder har redan gått in för en fjärde dos men det är för tillfället inte aktuellt i Finland, enligt ledande sakkunnig Mia Kontio från Institutet för hälsa och välfärd.

Frågan har diskuterats inom den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor KRAR, men bedömningen är att den tredje dosen ger ett gott skydd – också för de äldre för dem som det redan har gått tre månader sedan senaste dos.

Skolbarn vaccineras

Vaccineringarna av barn mellan 5 och 11 år har nu börjat i skolorna. Samtidigt kan det hända att pandemitoppen är nådd eller snart nås.

Otto Helve säger att vaccineringarna kom i gång så fort lämpliga och godkända vacciner för barnen fanns, och att vaccinet kommer att ge skydd också mot kommande varianter.

– Enligt vad vi vet nu så går vaccinering nu inte till spillo.

Han betonar samtidigt att barn ofta får lindriga symtom av covid-19.

Mia Kontio säger att barn ofta svarar bra på coronavaccinet och utvecklar ett bra skydd redan av en dos, även om två doser ger ett fullskaligt skydd.

HBL bevakade myndigheternas presskonferens direkt. Rapporteringen kan du läsa här:

ANDRA LÄSER