Naturmarschen ordnas i flera städer på lördag

Att bekämpa klimatkrisen och naturförlusten måste beaktas i all politik – det är budskapet när naturmarschen tar över gatorna på lördag.

Den största miljödemonstration förra året, skogsmarschen, hade målsättningen att skydda Finlands skogsnatur och våra kolsänkor.
Vera Arhippainenvera.arhippainen@hbl.fi
17.03.2023 18:34 UPPDATERAD 17.03.2023 18:36
”Naturmarschen” är en större demonstration, gemensamt arrangerad av flera miljöorganisationer, och kommer äga rum på lördagen den 18 mars på ett flertal olika orter i Finland – minst 17 marscher, informerar arrangörerna om. 
Marscherna ordnas i bland annat i Helsingfors, Åbo, Borgå och Tammerfors och förväntas samla tusentals demonstranter. 
Motivet för demonstrationerna är ett krav på att beslutsfattarna vidtar åtgärder för att stoppa naturförlusten och klimatkrisen.
”Följande mandatperiod är avgörande om vi ska lyckas stoppa naturförlusten och åtgärda de kollapsade kolsänkorna. Minst 500 000 hektar av statens skogar bör skyddas, inräknat alla resterande naturskogar. Skogarna är nu i en avgörande roll för både naturen och klimatet” säger Touko Sipiläinen, chef på Greenpeace Finland, i ett pressmeddelande. 

Målsättningen med naturmarschen

1) Skydda de sista natur- och gammelskogarna, samt 30 procent av Finlands land- och vattenområden.
2) Säkerställa tillräcklig finansiering för naturskydd och återställning av naturen genom att binda den till 1 procent av bruttonationalprodukten.
3) Stifta en naturlag som motsvarar klimatlagen och förnya skogslagen i linje med klimat- och naturmålen.
4) Utarbeta ett räddningspaket för kolsänkorna och begränsa skövlingen av skogar.
5) Korrigera de ekonomiska styrmedlen i linje med principen förorenaren betalar och stärka hållbara lösningar inom markanvändningen, jordbruket, trafiken och energihushållningen.
6) Styra efterfrågan och konsumtionen i riktning mot en klimat- och naturvänlig vardag.
Källa: Naturmarschens webbsida
I Helsingfors startar marschen klockan 13.30 från Senatstorget för att därefter fortsätta längs Alexandersgatan och Mannerheimvägen till riksdagshuset. 
Vid riksdagshuset ordnas program, bland annat flera tal och en politikerpanel med Daniel Sazonov (Saml), Miapetra Kumpula-Natri (SDP), Taneli Suomala (C), Maria Ohisalo (Gröna), Veronika Honkasalo (VF), Sari Kumin (KD) och Silja Borgarsdottir Sandelin (SFP). 

Trafikstörningar

Marschen kan orsaka tillfälliga trafikstörningar i centrala Helsingfors. Polisen kommer att leda trafiken och vara närvarande för att hålla ett öga på demonstrationens gång och den allmänna ordningen.

ANDRA LÄSER