De Gröna litar på att Helsingfors bygger broarna klimatsmart

De redan dyra Kronbroarna behöver dessutom byggas med klimatsmart teknik. De Gröna litar på stadens ambitioner för lågt koldioxidavtryck i stadsplaneringen.

– Det finns inga modeller för att beräkna klimatavtryck för infrastrukturbyggen ännu. Men jag litar på att vi följer stadens vägkarta för cirkulärekonomi när broarna byggs, säger fullmäktige Amanda Pasanen (De Gröna).
– Vi hoppas att broarna byggs så att byggande och byggmaterial följer den vägkarta Helsingfors stad har för cirkulärekonomi, säger Amanda Pasanen, vice ordförande för De Grönas grupp i Helsingfors stadsfullmäktige.
HBL visade på måndagen att ingen har beräknat klimatavtrycket av byggarbeten och byggmaterial för de planerade Kronbroarna. Beslut om broarna ska tas i kväll i Helsingfors stadsfullmäktige.
I kampen för ett minskat klimatavtryck har cement- och betongtillverkningen satts allt mer under lupp. Betongen är långlivad, men också klimatskadlig när den tillverkas.
Fullmäktigeledamoten Amanda Pasanen är i alla fall övertygad om att broprojektet är bra, även om det så här långt inte finns klara modeller för att beräkna klimatavtrycket.
– Det förkortar ressträckorna mellan Kronobergsstranden och Degerö och centrum, vilket invånarna har önskat. Vi måste också tänka på vad som händer om alla de människorna börjar köra bil. Vi har kommit till slutsatsen att det här blir mera hållbart.
De elfärjor som bland andra SFP har föreslagit säger hon att inte tillnärmelsevis kan få samma kapacitet som broarna.

"Bluffar och tiganden"

SFP:s fullmäktige Björn Månsson säger att han känner till invånare som har vänt sig till Helsingfors stad och frågat om byggets klimatavtryck. Svaren har enligt Månsson varit raka: Sådana beräkningar görs inte för byggprojekt.
– Det är nog oerhört fräckt. Det har inte beräknats något klimatavtryck för broarna och spårvagnslinjen har skurits ner. SFP föreslår färjor till centrum och snabbspårväg eller snabbussar till metron som alternativ. Vi är angelägna om att Degerö ska ha bra förbindelser.
Den spårväg – för vilken bron byggs – har i nuvarande planer skurits ner. Det gäller både en slinga på Degerösidan, och på sträckan mellan Hagnäs in till tågen från järnvägsstationen i centrum.
Kring Kronbroarna ser Björn Månsson "en serie bluffar och tiganden" för att få kostnaderna för broarna att se mindre ut – med De Grönas biträdande borgmästare Anni Sinnemäki i spetsen för det.
– Det är ett prestigeprojekt för Sinnemäki. Men också de andra partierna, Socialdemokraterna, Vänsterförbundet och Samlingspartiet är lika goda kålsupare. Var Sannfinländarna står vet jag inte, säger Björn Månsson.

Imagefråga för staden

Samlingspartiets gruppledare i fullmäktige, Maarit Vierunen, ser mera att brobygget och en satsning på kollektivtrafik bidrar till Helsingfors status som en miljöinnovativ stad.
"Broarna är på många sätt inte den perfekta lösningen. Kostnaderna har överskridits betydligt och den enda trafiken på bron blir spårvagnarna. Men man måste se till helheten", skriver hon i ett mejl till HBL.
Konkret tror Maarit Vierunen inte på att metron i längden har tillräcklig transportkapacitet utåt östra Helsingfors, eller att färjor fungerar problemfritt året om.

Harkimo: "För mycket oklart"

En aktuell artikel, meddelar Rörelse Nu (Liike Nyt) om måndagens HBL-text – många konkreta frågor kring klimatavtrycket väntar på svar, och det är många ekonomiska oklarheter kring broarna.
"Sådana där projekt kan man inte besluta om innan brons kostnader och användning är utredda", meddelar partiledaren och fullmäktigeledamoten Harry "Hjallis" Harkimo per mejl.
Hufvudstadsbladet bevakar omröstningen om Kronbroarna i stadsfullmäktige i kväll.
- - -
Korrigerat torsdag kl. 15.45: felcitat i bildtexten.

ANDRA LÄSER