Mentolcigaretter förbjuds på onsdag – populära in i det sista

Cigaretter med mentolsmak förbjuds i hela EU. Forskning har visat att det är ett effektivt sätt att minska på rökningen.

Maria Puhakka som driver K-market Puhakka i Åbo bekräftar att mentolcigaretterna är populära. En del kunder har blivit besvikna när deras favoritmärke redan varit slut.
19.05.2020 13:40 UPPDATERAD 19.05.2020 17:07
Ett par dagar innan förbudet att sälja mentolcigaretter träder i kraft har en del populära cigarettsorter redan tagit slut i K-butiken Puhakka i Åbo – till en del kunders förargelse.
– En del kunder vet om lagändringen, men en del blir förvånade och förundrade när vi förklarar orsaken till att en viss tobaksprodukt är slut, säger köpmannen Maria Puhakka.
– Mentolcigaretterna är väldigt populära.
I internationell jämförelse röker finländare mycket cigaretter med mentolsmak. Enligt en europeisk studie från 2017 röker 24 procent av finska rökare mentolcigaretter.
S-gruppens sortimentschef Taru Jaakkola bekräftar att mentolcigaretterna utgör en fjärdedel av tobakssortimentet. Hon berättar att försäljningen har stigit lite under den sista månaden som mentolcigaretter säljs.
Cigarettpaket som blir kvar efter onsdagen återlämnas till tobaksproducenten för att förstöras.

Mentolcigaretter är inkörsport

Otto Ruokolainen, sakkunnig på Institutet för hälsa och välfärd, säger att det främst är unga som röker mentolcigaretter och att det är smaksatta cigaretter som unga brukar börja med att röka.
Forskning indikerar att förbud mot mentolcigaretter minskar på rökningen eftersom de som röker mentolcigaretter inte brukar övergå till andra tobakssorter.
Ruokolainen hänvisar till forskning i Kanada där man har jämfört delstater som har förbjudit mentolcigaretter med delstater som inte har infört förbud.

EU-direktiv från 2014

Förbudet mot mentolcigaretter träder i kraft i hela EU på onsdag. Förbudet är del av EU:s tobaksdirektiv som klubbades igenom 2014. Redan 2016 blev det förbjudet att sälja andra smaksatta cigaretter. Men eftersom mentolcigaretter har en marknadsandel på över tre procent i EU så godkändes en längre övergångstid.

Mentolcigaretter förbjuds

I enlighet med EU-direktiv som trädde i kraft år 2014.
Andra tobaksprodukter med dominerande smaktillsatser förbjöds år 2016.
Mentolcigaretter fick en övergångstid på grund av en marknadsandel på över tre procent.
Övergångstiden tar slut i hela EU den 20 maj 2020.
K-butiksägaren Puhakka säger att de i fortsättningen kommer att sälja mentoldoftande smakkort som man sätter i cigarettpaketet. Smakkort började dyka upp på marknaden i samband med att andra smaksättningar av cigaretter förbjöds. Officiellt kan de användas för att smaksätta vad som helst, som till exempel mjöl.
Det är fortfarande tillåtet att hämta hem mentolcigaretter från en resa i ett land där produkten ännu säljs.

"Fler åtgärder behövs för att få slut på rökningen"

Finlands tobakslag slår fast att 2030 ska under fem procent av Finlands befolkning röka eller använda andra nikotinprodukter.
Ruokolainen på Institutet för hälsa och välfärd säger att Finland är det enda landet i världen som har ett uttalat mål om att nästan helt få slut på tobaksrökningen.
Tobaksrökningen har sjunkit under hela 2000-talet och enligt de senaste siffrorna från 2018 röker 14 procent av befolkningen. Då hade den nedåtgående trenden stannat av från året innan.
Fast tobaksrökningen har minskat de senaste 20 åren bedömer Ruokolainen att Finland inte kommer att kunna nå målsättningen utan att satsa mer på olika stödåtgärder.
– Det kan vara svårt att sluta röka och det behövs bättre stödfunktioner inom hälsovården för att hjälpa folk att sluta. Att bara höja skatterna och försvåra tillgängligheten är inte tillräckligt.
Han vill också lyfta fram att det finns stora skillnader mellan olika samhällsgrupper, vilket borde tas i beaktande både när man tittar på statistiken och när man planerar åtgärder för att minska rökningen.
Rökning är flera gånger vanligare bland lågutbildade än bland högutbildade. Det innebär att fast den övergripande statistiken skulle visa att få röker så kan det ändå handla om en stor andel inom en viss grupp.
– Det här innebär en ojämlikhet i fråga om hälsa, säger Ruokonen.
En fjärdedel av cigaretterna som köps i Finland har mentolsmak. Men från och med onsdag är det slut med det.

ANDRA LÄSER