Förbund föreslår pop up-vaccineringar i yrkesskolor – vill trygga närundervisningen

Tröskeln att låta sig vaccineras sänks om vaccinationen sker under dagen i skolorna, enligt De yrkesstuderandes förbund i Finland.

Genom att ordna vaccinering i skolorna kan närundervisningen tryggas, menar De yrkesstuderandes förbund i Finland.
Yrkesutbildningarna har satt i gång som närundervisning samtidigt som vaccinationstäckningen fortfarande är låg bland unga. De yrkesstuderandes förbund i Finland SAKKI kräver coronavaccinering i yrkesskolor.
På så sätt kan närundervisningen tryggas, skriver förbundet i ett pressmeddelande.
Förbundet är inne på samma linje med Finlands gymnasistförbund, som förra veckan föreslog att man kunde ordna pop up-vaccineringar i gymnasierna.
Vaccinering på plats sänker tröskeln att ta vaccinet, enligt förbundet.
"Om vaccineringen kunde ske i skolorna under dagen skulle det påminna den studerande om att det är viktigt att vaccinera sig", säger Jutta Vihonen, ordförande för De yrkesstuderandes förbund, i pressmeddelandet.

ANDRA LÄSER