Västra Finland efterlyser reformprojekt över landskapsgränserna

Exporten är avgörande för hur Finland återhämtar sig från coronakrisen och därför behöver exportregionerna gynnas när återhämtningsmedlen fördelas. Det anser landskapsdirektörerna i Västra Finland.

Wärtsiläs fabrik i Vasa är ett av de exporterande storföretagen i Västra Finland.
10.12.2020 07:03 UPPDATERAD 10.12.2020 07:56
Landskapsdirektörerna i Västra Finland påpekar i ett gemensamt ställningstagande att de ekonomiska effekterna av coronaviruspandemin är särskilt påtagliga i Västra Finland som är i hög grad exportdrivet.
Samtidigt står exportföretagen direkt och indirekt för mer än 46 procent av Finlands bruttonationalprodukt. I fjol genererade exportindustrin över 28 miljarder euro i skatteinkomster, påpekar man.
"Att stimulera näringsverksamheten och omdana industrin i regionen är avgörande för att Finland ska kunna återhämta sig", säger direktörerna vid Österbottens förbund, Södra Österbottens förbund, Mellersta Finlands förbund, Birkalands förbund, Satakunta förbund och Egentliga Tavastland.
De efterlyser omfattande reformprojekt över landskapsgränserna som en central del av återhämtningen från coronakrisen.
"Nu behövs snabba åtgärder som stärker framför allt exportindustrin och förutsättningarna för den. Västra Finland är en region med tillväxtpotential, och här ger utvecklingsmedlen snabbt samhällsekonomisk nytta. I Finlands program för hållbar tillväxt är det också motiverat att inkludera investeringar i hållbar trafik."
Enligt Finlands program för hållbar tillväxt syftar investerings- och reformpaketen till långsiktiga positiva effekter och som koncentreras till stora helheter.
Speciellt eftersträvansvärda är åtgärder som möjliggör privata investeringar och förbättrar sysselsättningen.
Vid prioriteringen betonas konsekvenserna för sysselsättningen, konkurrenskraften, hållbarheten i den offentliga ekonomin samt nettoutsläppsminskningarna, stärkandet av den cirkulära ekonomin samt anpassningen till klimatförändringen.

ANDRA LÄSER