Pohjola: Var femte finländare vill ha en elbil

Allt fler finländare är nyfikna på el- eller hybridbilar, men köpbesluten dröjer. Vid utgången av september fanns det nästan 48 000 el- eller hybridbilar i Finland.

Antalet elbilar ökar i snabb takt, men fortfarande är det många som väntar med köpbeslutet.
Pohjola Försäkrings undersökning visar att upp till 20 procent av finländarna drömmer om en hybrid- eller elbil, men att endast 5 procent tänker skaffa en i år. Kring 10 procent drömmer om en bil med förbränningsmotor medan 7 procent planerar skaffa en.
"Undersökningen visar att hybrid- och elbilarna väcker intresse, men många väntar med köpbeslutet. I egenskap av landets största försäkringsgivare för elbilar ser vi ändå i vår statistik att elbilarnas popularitet ökar i en accelererande takt", säger Kristian Hiljander, direktör för fordonsförsäkringar, i ett pressmeddelande.
Elbilarnas ökande popularitet syns även i Transport- och kommunikationsverket Traficoms statistik. Vid utgången av september 2020 fanns det nästan 48 ?000 laddhybrider och elbilar i Finland. Antalet har närapå fördubblats jämfört med året innan.
Hos Pohjola Försäkring har elbilarnas försäkringsbestånd sexfaldigats på två år. Antalet försäkrade elbilar har ökat både i absoluta tal och i relation till försäkringsbeståndet.
EU-kommissionens mål är att få 30 miljoner elbilar i trafik fram till 2030. På nationell nivå har Finland förbundit sig att halvera trafikutsläppen fram till 2030 jämfört med nivån 2005 och man anser att den största minskningspotentialen finns i vägtrafiken.
Uppgifter bygger på en enkätundersökning som besvarades av drygt 2 000 finländare i september. Enkäten genomfördes av Taloustutkimus.
ANDRA LÄSER