Finskt ägande i Nordea väntas krympa till minimum

Ordförandebytet i Nordea ses som en naturlig följd av att huvudägaren Sampo fortsätter att avyttra sitt innehav i banken. Följden blir sannolikt ett mera splittrat ägande i Nordea. Det kan vara till nackdel för banken, enligt Ålandsbankens Lars Söderfjell.

Som mest ägde Sampo över 20 procent i Nordea. Nu är innehavet 6,2 procent och fortsätter att minska.

På torsdagskvällen meddelade Nordea att dess styrelseordförande byts i höst. Nuvarande ordföranden Torbjörn Magnusson, som samtidigt är vd i Nordeas huvudägare Sampo, lämnar då över till britten Stephen Hester.

Ordförandebytet ses allmänt som en naturlig följd av att Sampo fortsätter att avyttra sitt innehav i Nordea. Som mest ägde Sampo över 20 procent i Nordea, men har successivt minskat innehavet. Orsaken är en strategiomläggning vars mål är att Sampo ska bli en utpräglad försäkringskoncern. Då är det inte längre i Sampos intresse att dess vd lägger ner mycket tid på en ordförandepost i Nordea.

I dag äger Sampo 6,2 procent av Nordea, men planen är att fortsätta minska innehavet. Näst största ägare är den amerikanska fonden Black Rock med 5 procent, följd av svenska aktivistfonden Cevian med 4,8 procent.

Lars Söderfjell, aktiechef på Ålandsbanken och HBL:s börskolumnist, säger att ett allmänt antagande i Stockholm efter meddelandet om ordförandebytet, är att den tillträdande Nordea-ordföranden är Cevians val till posten.

– Det här är inget långsökt antagande eftersom Cevian är representerat i valberedningen.

Enligt Söderfjell kan man i så fall se valet av Stephen Hester som en indikation på att Cevian är en mera långsiktig ägare än många tidigare har trott.

Lars Söderfjell.

Finskt innehav krymper

En fråga nu är vem som kommer att fylla maktvakuumet efter Sampo när man överger sitt Nordea-innehav. I vilket fall som helst kommer det finländska innehavet sannolikt att krympa till ett minimum.

Värdet på Sampos nuvarande innehav är ett par miljarder euro och det är osannolikt att en enskild inhemsk aktör skulle ha resurser att ta över en så stor bit.

– Utsikterna är att ägandet i Nordea blir mera spritt efter att Sampo sålt sin andel. En ny dominerande huvudägare som under Sampos tid är osannolikt. Black Rock som är näst störst är inte en aktiv ägare som tar styrelserepresentation.

Den här är inte en utveckling Söderfjell applåderar.

– Det är bättre med banker som har en tydlig huvudägare, som kan ha koll på företagsledningen, jämfört med rent tjänstemannastyrda banker. En tydlig huvudägare är en sorts garant för att det finns någon som kan påverka om banken inte sköter sin riskhantering på rätt sätt. Jag skulle gärna se att man hittar en tydlig långsiktig huvudägare till Nordea vid sidan av Cevian.

Efter Sampos utförsäljning kommer OP-gruppen att vara den enda storbanken i Finland som är i inhemsk ägo. Enligt Söderfjell kan det vara till nackdel för Finland.

– Det är lättare att reglera en bank som ägs inhemskt än om de ägs från utlandet. I teorin ska det inte vara någon skillnad, men i praktiken blir kontakten tätare mellan banken och tillsynsmyndigheten om banken är inhemskt ägd och kontrollerad.

ANDRA LÄSER