Pedersörefinskan räcker inte till för världen utanför: "Här känner vi ingen som pratar finska"

Sker värnandet om svenskan på bekostnad av tvåspråkigheten? Det frågar sig familjen Laihorinne i Pedersöre, en kommun där finskan är i klar minoritet. Utredningar visar att finlandssvenska ungas finskakunskaper avgörs av var de bor. Skillnaderna kan vara enorma och sakkunniga efterlyser snabba åtgärder.

Österbottnisk idyll. I Pedersöre finns det få kontakter mellan den svenskspråkiga majoriteten och kommunens finskspråkiga invånare, säger familjen Laihorinne. Från vänster: Lisa Sundqvist, Elias Laihorinne, Elin Laihorinne, Mikaela Björkman-Laihorinne, Sami Laihorinne och hunden Charlie.
Dan Lolaxdan.lolax@hbl.fi
10.07.2022 05:00 UPPDATERAD 10.07.2022 12:35
Familjen Laihorinnes hund Charlie har det tungt i högsommarvärmen och katten Tigris har tagit sin tillflykt till skuggan under pickupen när HBL besöker familjen i ett lugnt småhusområde i Sandsund i Pedersöre några dagar efter midsommar.
Vi ska prata om det andra inhemska språket, alltså finskan.
Pedersöre är en tvåspråkig kommun men bara drygt 8 procent av invånarna har finska som modersmål. Det här märks i barnen Laihorinnes vardag. Elias, som går andra året i Topeliusgymnasiet i Nykarleby, känner ingen finskspråkig.

ANDRA LÄSER