Oenigt grundlagsutskott: EU-fonden kan inte gå igenom utan två tredjedelars majoritet

Frågan om EU:s återhämtningsfond har delat grundlagsutskottet. En majoritet anser att det är en sådan principiell fråga som kräver två tredjedelars majoritet – alltså också oppositionsröster.

Grundlagsutskottet anser att EU:s återhämtningsfond inta kan godkänna i Finlands riksdag av en enkel majoritet, utan kräver två tredjedelars majoritet.
En majoritet av grundlagsutskottet anser att EU:s återhämtningsfond, där unionen tar lån genom att höja taket för medlemsavgifterna som garanti, är ett arrangemang som innebär en förskjutning av inflytande till EU och kräver två tredjedelars majoritet.
Utskottet har bland annat tagit fasta på att bara en del av fonden delas ut i form av lån, medan en del är direkta bidrag i det kompromissförslag som föddes mellan medlemsländerna förra sommaren.
Enligt grundlagsutskottet hade det inte varit lika problematiskt att lyfta lån som går vidare i forma av lån hos medlemsländerna. "Men att däremot ta lån i unionens namn på kapitalmarknaden för sådana utgifter som är bidrag, är ett nytt verksamhetssätt och för detta viks 390 miljarder", skriver utskottet i sitt utlåtande.
Återhämtningsfonden, den fond för coronaåterhämtning som ska gå lös på 750 miljarder, kan alltså inte godkännas i vanlig lagstiftningsordning i Finlands riksdag, utan kräver två tredjedelars majoritet. Bakom den slutsatsen stå Samlingspartiets, Sannfinländarnas och Centerns ledamöter i grundlagsutskottet.
Grundlagsutskottet blev klart med sitt utlåtande på tisdagen.
Utlåtandet är inte enhälligt, utan det blev en omröstning med rösterna 9-8. En avvikande åsikt lämnades in av utskottets ordförande Antti Rinne (SDP) och ledamöterna Outi Alanko-Kahiluoto (Gröna), Bella Forsgrén (Gröna), Jukka Gustafsson (SDP), Maria Guzenina (SDP), Anna Kontula (VF), Johannes Koskinen (SDP) och Ålands ledamot Mats Löfström från svenska riksdagsgruppen.
De ledamöter som hade avvikande åsikt ansåg att det är fråga om en unik och avvikande händelse som är tillfällig, och att man därför hade kunnat godkänna det med enkel majoritet.
Samlingspartiet kommenterar på kvällskanten
EU:s återhämtningsfond ska godkännas av medlemsländernas parlament för att stimulanspaketet ska tas i bruk. Det är dessutom kopplat till EU:s sjuåriga budgetram.
En två tredjedelars majoritet innebär att regeringspartiernas röster inte räcker till, utan även oppositionsröster behövs. Blickarna går särskilt till Samlingspartiets ledamöter. Samlingspartiets Europaparlamentariker sade tidigare på tisdagen att de anser att Finland måste godkänna uppgörelsen, men riksdagsgruppen har ännu inte behandlat frågan.
Samlingspartiet kommer att uttala sig om sin syn på saken vid 18-tiden.
Sannfinländarna och KD har starkt motsatt sig att återhämtningsfonden godkänns, och KD:s Sari Essayah upprepade den ståndpunkten på tisdagen.
Grundlagsutskottet ger sitt utlåtande till finansutskottet, som ger det slutliga betänkandet som riksdagen röstar om.

ANDRA LÄSER