Längtan till landet som icke är

Plock & fyndDan Kronqvist
10.11.2019 19:07
Ända sedan 1700-talet har finländare utvandrat i grupp och försökt organisera idealsamhällen i alla världsdelar. Efter den första tidens entusiasm har glöden alltid falnat och intrigerna tagit över.

ANDRA LÄSER