Gravida och nyförlösta i riskgrupp för svår coronasjukdom - men vaccin ger effektivt skydd

Studier visar att gravida eller nyförlösta löper större risk för att drabbas av en svår coronasjukdom. Vaccinet minskar ändå effektivt risken för att mamman och barnet blir allvarligt sjuka och studier visar att det är tryggt att vaccinera sig under graviditeten.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar coronavaccin under graviditet. Vaccinet minskar effektivt risken för att mamman och barnet blir allvarligt sjuka.
08.03.2022 17:30
När kvinnor som är gravida och nyblivna mammor insjuknar i covid-19 är risken större för att de drabbas av en svår sjukdom och behöver sjukvård eller akutvård, meddelar Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt i ett pressmeddelande.
För tidig förlossning och kejsarsnitt är också vanligare bland personer med coronavirussmitta än hos dem som inte är smittade.
”Totalt har över 100 gravida coronapatienter vårdats på HUS. Av dessa har drygt 10 fått akutvård. Den senaste tiden har antalet svåra sjukdomsfall minskat i och med omikronvarianten”, säger Aydin Tekay, linjedirektör för enheten för kvinnosjukdomar och förlossningar i ett pressmeddelande.
Fostret eller ett nyfött barn kan smittas av coronaviruset men det är ändå extremt sällsynt att nyfödda drabbas av en svår variant av sjukdomen. Om barnet föds för tidigt på grund av att mamman har en coronainfektion är risken större för att även barnet behöver akutvård.

Vaccinet skyddar både barnet och mamman

Inga graviditetsrelaterade biverkningar av mRNA-vaccinet som främst används i Finland har upptäckts och vaccinet har inte heller visat sig vara farligt för fostret. Redan två veckor efter att mamman tagit sin första vaccindos får det nyfödda barnet antikroppar mot coronaviruset. Mammans vaccin skyddar alltså också den nyfödda och förhindrar mamman och barnet från att bli svårt sjuka.
Både Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar coronavaccin under graviditet.

ANDRA LÄSER