Seta: Feminism får inte användas som förevändning för att hacka ner på transpersoners rättigheter

Transpersoner målas ibland upp som ett säkerhetshot mot cis-kvinnor. Setas delegationsmöte uppmanar feministiska aktörer att ta avstånd från ståndpunkter som diskriminerar transpersoner och icke-binära personer.

Det finns inga belägg för påståenden om att transpersoner skulle utgöra ett hot mot cis-kvinnor, skriver Seta i ett ställningstagande.
I Europa förekommer motstånd på bred front mot transpersoner och icke-binära personers människors rättigheter, skriver Seta i ett ställningstagande som godkändes under helgen på organisationens delegationsmöte. Seta är en organisation som arbetar för rättigheter som berör bland annat könsidentitet och sexuell läggning.
Enligt ställningstagandet vill motståndarna försvara "traditionella värden" och försvaga kvinnors och regnbågspersoners rätt att besluta om sina egna kroppar. Seta skriver att transpersoners rättigheter också motarbetas i feminismens namn.
"I de fallen används en snäv definition av kvinnlighet och man vill exkludera transpersoner och icke-binära personer. Enligt dessa påståenden är transkvinnor ett hot mot cis-kvinnors jämliket och till och med säkerhet."
Enligt Seta finns ändå forskning som visar att det inte finns några som helst belägg för att transpersoner skulle utgöra ett säkerhetshot och enligt organisationen har osäkerheten sitt ursprung i hatretorik.
Setas delegationsmöte uppmanar feministiska aktörer att ta avstånd från sådan feminism som motsätter sig transpersoners och icke-binära personers rättigheter.
"Främjandet av frågor som berör cis-kvinnor förutsätter inte diskriminering av transpersoner. Vi behöver feminism som beaktar kvinnlig mångfald och olika upplevelser."
ANDRA LÄSER