Ruttplaneraren får viktig roll i Helsingfors nya regler för dagisköer – snabbast vinner

Daghemmen börjar följa det nya systemet i januari.

Hur snabbt man kommer fram till daghemmet avgör ofta vem som får daghemsplatsen i framtiden. Restiden som används i urvalet bestäms av HRT:s ruttplanerare. Den faktiska restiden kan förstås vara en annan, speciellt om barnet får bestämma.
09.09.2020 12:25 UPPDATERAD 09.09.2020 14:50
Restiden till daghemmet blir ett viktigare kriterium när Helsingfors stad börjar tillämpa sina nya regler för antagningen till stadens daghem.
Den finska sektionen i nämnden för fostran och utbildning gav klartecken för det nya systemet på tisdagen. Motsvarande svenska sektion fattar sitt beslut om de nya reglerna på sitt möte den 15.9. I tjänstemännens beslutsförslag för den finska sektionen stod det att samma regler ska gälla för de svenska daghemmen som för de finska.
Det är från den första januari som staden väljer vem som får gå på ett daghem enligt de nya kriterierna.

ANDRA LÄSER