GOP på nöjets estrader

"I denna långsamma glidning är underhållningens stormakt USA logiskt nog först med att infantilisera politiken.Det vilar dessvärre något oåterkalleligt över detta."

Det republikanska partiet i USA kallar sig Grand Old Party (GOP). Det kan numera likställas med att forna Östtyskland kallade sig demokratisk republik.
ANDRA LÄSER