Fler observationer betyder inte fler råttor

I Stockholm har man i sommar slagit larm om att råttorna i staden ökat markant. I Helsingfors är det inte lika illa, även om allt fler råttor observerats.

I Vanda och Esbo har anmälningarna om observerade råttor ökat i år.
– Men jag tror inte att det handlar om att råttorna blivit fler. Således är vi inte hemskt oroliga, säger kontorssekreterare Anita Korsumäki på Esbo miljöcentral.
Stadsveterinär Kirsi Hiltunen från Vanda är inne på samma spår.
– Antalet anmälningar har varit stort men egentligen skiljer sig läget inte från det normala. Mängden råttor har inte plötsligt ökat, så situationen är inte speciell eller ny, säger Hiltunen.
Jukka Kiesi på Helsingfors miljöcentral är inte heller bekymrad, trots att man under de senaste åren stundvis har kunnat läsa nyheter om områden i Helsingfors som haft stora problem med råttor.
– Läget är stabilt, det finns mycket råttor i staden men deras mängd har inte ökat explosionsartat. Vi för ingen statistik på antalet anmälningar om råttor, men jag vet att det kommer in anmälningar varje vecka, säger Kiesi.

Så håller du råttorna borta

Se till att hålla insamlingsplatsen för avfall ren och lämna ingenting utanför soptunnorna. Ha en kompost med lock.
Håll din gård ren och städa bort allt ätbart, såsom fallfrukt och ekollon.
Se till att det inte finns mat på marken vid fåglarnas matningsställe. Enligt rekommendationerna skall man mata fåglarna endast på vintern, då marken är frusen.
Täta alla hål, sprickor och intag vid rör i ditt hus. Luftkonditioneringens lucka bör ha ett nät framför sig.
Oanvända brunnar bör fyllas med ren schaktmassa.
Källa: Vanda stad

Byggen och matning påverkar

Enligt Korsumäki och Hiltunen är det det stora antalet byggen som lett till att mängden observationer ökat i Esbo och Vanda.
– I områdena kring Vallberget och Alberga där det byggs mycket har många råttor synts till. Detta beror på att råttornas boplatser grävts upp och att de då måste leta efter nya ställen att bo på. Därmed rör de sig mer på allmänna platser, berättar Korsumäki.
I Vanda är det byggena kring Dickursby station som fått fart på råttorna.
– Sedan finns det också invånare som trots förbud matar fåglar på allmänna platser, vilket lockar råttorna dit då maten ligger på marken, säger Korsumäki.
På skadedjurssaneringsföretaget Anticimex bekräftar man saken och menar att matningen av fåglar är ett stort problem. Även dåligt skötta skräptunnor lockar till sig råttor, särskilt om skräp lämnats utanför tunnorna.
– Särskilt bioinsamlingen av avfall kräver noggrann hantering för att inte orsaka problem. Ofta sköts den vårdslöst vilket får råttorna att festa på avfallet, säger företagets vd Jussi Ylinen.

Mer råttsaneringar

På Anticimex har man märkt en uppgång i uppdragsmängden.
Enligt företagets statistik har antalet gnagarsaneringar, dit råttor och möss hör, mer än tredubblats från år 2013 till 2016.
– Men Anticimex affärsverksamhet har också vuxit kraftigt de senaste åren, så antalet saneringar korrelerar inte direkt med att problemet skulle ha blivit större, påpekar Ylinen.
Ylinen menar att det urbana boendets växande popularitet har ökat behovet av råttsaneringar.
– De kommer dit där födan finns, alltså närmare och närmare människorna. Vi håller alltmer på med förebyggande arbete för att minska antalet råttor på olika områden.

Antalet gnagarsaneringar på Anticimex

2013: 1 300 st.
2014: 1 950 st.
2015: 3 300 st.
2016: 4 500 st.

Fastighetsägarnas ansvar

Alla städer vill påminna om att det är fastighetsägarnas ansvar att bekämpa råttorna och att staden endast tar hand om problem som finns på stadens allmänna platser, såsom parker.
Jussi Ylinen tycker dock att det finns problempunkter och att mer samarbete behövs.
– Det finns råttor både under och ovanför jordytan, vilket gör ansvarsområdena oklara. Om det till exempel finns råttor i avloppen är det svårt för fastighetsägaren att ingripa i problemet. Därför efterlyser jag mer samarbete mellan myndigheter och fastighetsägare, för att bättre komma åt problemet med råttor.

ANDRA LÄSER