Hund och katt orsak till betydande skadliga miljöutsläpp

I dag är hund- och kattägandet en lyx som inte beskattas fast både miljökostnaderna och investeringarna i husdjurens infrastruktur och hälsa är betydande.

02.03.2021 10:55
I Förenta staterna producerar landets hundar och katter 64 miljoner ton koldioxid årligen vilket motsvarar utsläpp från 13 miljoner bilar. Dessa husdjur konsumerar 20 procent av all köttproduktion i landet och trenden är uppåt. Husdjurens avfallsmängd är lika stor som den av sex miljoner fullvuxna.
Förutom dessa miljöskador producerar hundarna 64 miljoner ton metangas. Betydande övriga källor av koldioxid kan härledas till produktionen av emballage för husdjurens mat. Hela kostnadskedjans värde är antagligen ännu större. Nivån på husdjurens mat förbättras hela tiden så att allt mera kött går till den. Slutsatsen är att husdjur, hundar och katter, är betydande miljöbovar. Deras miljöutsläpp borde regleras och beskattas för att minska på utsläppen och stöda internationella miljöavtal. I Greta Thunbergs anda borde alla, länder, regioner och individer, minska på sina miljöutsläpp för att ”rädda världen” för kommande generationer.
I Finland har vi cirka 700 000–800 000 hundar samt ett otal antal katter. För de flesta ägarna är husdjuren lyxprodukter. Hundar som används av myndigheter och för jakt, till exempel för att minska på vitsvanshjortstammen, är givetvis i en annan kategori. Helsingfors har cirka 30 000 hundar (2017). Många äger till och med två hundar. Staden använder miljonbelopp för att bygga och upprätthålla hundparker som kunde användas mera effektivt och ekonomiskt bättre till exempel som byggnadstomter som det tycks vara brist på.
Hundar smutsar ned våra trottoarer och parker. Vi får regelbundet läsa om hundar som anfallit barn, ofta med synnerligen allvarliga följder. Hundar är inte värdeneutrala, utan samhälleliga kostnader som berör många sektorer, bland annat hälsovården. Många potentiella läkare verkar i dag som veterinärer. Dessa, om de vore läkare eller sjukpersonal, kunde hjälpa till i den pågående allvarliga covid-19-krisen i stället för att plåstra om hundar och katter.
I dag är hund- och kattägandet en lyx som inte beskattas fast både miljökostnaderna och investeringarna i husdjurens infrastruktur och hälsa är betydande. Jag anser att inför det kommande kommunalvalet borde frågan om en rättvis miljöskatt på hundar och katter diskuteras och eventuellt åter införas. Det är inte rättvist för medborgarna att hund- och kattägare inte står för sina husdjurs samhälls- och miljökostnader medan andra får betala dem.

Jan-Peter Paul,

Helsingfors

ANDRA LÄSER