Dansk-svensk påstöt mot minimilöner

Diskussioner? Nej, inte förrän vi vet om ni står på laglig grund. Så säger Danmark, Sverige och sju andra EU-länder i ett brev till EU:s ministerråd om det omdiskuterade förslaget till minimilöner.

EU:s arbetsmarknadskommissionär Nicolas Schmit har lagt fram ett förslag om minimilöner i EU som ogillas skarpt i Danmark och Sverige. Arkivfoto.
– Vi börjar inte förhandla och vi accepterar inte förhandlingarna förrän vi fått en utvärdering från rättstjänsten. Och den ska vara offentlig, säger danske arbetsmarknadsministern Peter Hummelgaard (socialdemokrat) enligt nyhetsbyrån Ritzau.
De två nordiska länderna är skarpt skeptiska till förslaget, som de ser som ett hot mot de svenska och danska modellerna där lönesättning sker i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter.
I fredagens brev till ministerrådet har Danmark och Sverige även sällskap av Nederländerna, Österrike, Ungern, Polen, Irland, Estland och Malta.
ANDRA LÄSER