Förnyad belysning i Helsingfors historiska innerstad – nu lyser Senatstorget i kejserligt ljus

Modern och energieffektiv belysning sprider nu empirestämning på Senatstorget och i de omgivande kvarteren.

Nya belysningen på Katarinagatan är anpassad till den historiska miljön.
Anna Korkmananna.korkman@hbl.fi
02.02.2023 16:51 UPPDATERAD 02.02.2023 17:01
Ny torg-och gatubelysning i ett av Helsingfors kulturhistoriskt mest värdefulla kvarter sprider nu ljussken som passar in i den historiska miljön, meddelar Helsingfors stad i ett pressmeddelande.
Belysningen på torget och i de närliggande kvarteren har förnyats eftersom de tidigare lyktorna från 1980-talet ansågs vara i dåligt tekniskt skick. Modern och energieffektiv teknik används i den nya belysningen. 
”Senatstorget har ingen etablerad tradition av utomhusbelysning, även om man skulle förvänta sig sådant på en så betydande plats”, säger Marjut Kauppinen, belysningschef för stadsmiljösektorn i Helsingfors.
”Livscykeln för belysning är traditionellt 30–40 år, och 1980-talets belysning ansågs inte längre vara aktuell med tanke på stadsbilden eller ljusupplevelsen”, säger Kauppinen.
Det är företaget Futudesign som står bakom den nya belysningen. Futudesgin valdes som vinnare i en öppen designtävling för Senatstorgets belysningsstolpar, som Helsingfors stad arrangerade i samarbete med Finlands Arkitektförbund SAFA och Industrikonstförbundet Ornamo 2018. Belysningsprojektet pågått i flera år och omfattar flera byggnader och gator.
Också fasadbelysningen på de omgivande byggnaderna har förnyats. Här är Finansministeriet i kvällsbelysning.
Runt Senatstorget möts stora institutioner: staten, kyrkan och universitetet och platsen är dessutom ett populärt turistmål. Byggnaderna runt Senatstorget bildar en enhetlig helhet i empirestil och där ligger bland annat det Sederholmska huset, den äldsta byggnaden i innerstaden som stod klart 1757.
Utöver Senatstorget, lyser nu nya lampor upp bland annat Katrinegatan och Sofiegatan, och en del av Torgkvarterens fastigheter samt fasaderna på de omgivande byggnaderna.
Helsingfors stad bjuder in besökare att njuta av den historiska atmosfären i synnerhet i skymningen – då ska belysningen nämligen vara som bäst.

ANDRA LÄSER