Partiledarna i debatt om EU-klimatpaketet: Vem ska besluta om skogen?

Ger Finland bort sin beslutandemakt till EU i fråga om skogs- och klimatpolitiken? Eller är det helt enkelt dags att agera nu? De finländska partiledarna har olika syn på EU:s jättelika klimatpaket som lanseras på onsdag.

Markus Lohi (Centern), Li Andersson (Vänsterförbundet), Sari Essayah (Kristdemokraterna) och Harry Harkimo (Liike Nyt) deltog i partiledardebatten i Helsingfors på måndagen.
Europeiska kommissionens lagpaket ska leda till att EU:s växthusgasutsläpp minskar med 55 procent fram till 2030 jämfört 1990. Det väcker debatt bland de finländska partiledarna, och det inte minst vad gäller skogsstrategin.
– Man tänker gå via miljö- och energipolitiken för att använda Finland och andra skogsrika länder som hela Europas kolsänkor, säger partiledare Sari Essayah (KD) på den debatt som ordnades under Finlandsarenan på tisdagen.
Inte heller Jussi Halla-aho (Sannf) är nöjd med EU:s skogs- och miljöpolitik.
– I skogsfrågan måste man komma ihåg att Finland är EU:s skogsrikaste land. Men Finland är ett litet land som är lätt att köra över också i frågor som påverkar Finland väldigt mycket, säger Halla-aho.
Enligt Maria Ohisalo (De Gröna) måste något göras nu.
– Vi kan endera göra jobbet och skydda arter och skog nu, eller så gör vi det inte. Gör vi det inte kommer arter dö, säger Ohisalo.
Enligt Markus Lohi, Centerns vice ordförande finns det tydliga linjen inom regeringen.
– Vi har en väldigt klar linje i regeringsprogrammet. Kommissionen, eller unionen för den delen, ska inte ha beslutanderätt för hur finländsk skog används. Den här linjen är oerhört tydlig, säger Lohi.
Sanna Marin hade fått förhinder så Socialdemokraterna representerades även de av sin vice ordförande, i detta fall Niina Malm. Enligt henne är frågan komplex.
– Det finns frågor där Finland i framtiden måste ha beslutanderätt i frågor som gäller Finland. Det finns också frågor där vi måste ta beslut tillsammans. Men det måste finnas tydliga gränser för vad vi sköter själva och vad vi sköter tillsammans.

Ekonomiska intressen

Enligt Henrik Wickström, vice ordförande i SFP, har den sittande regeringen gjort ett omfattande klimatarbete.
– Speciellt viktigt när vi pratar om finländsk skog är att komma ihåg Finlands bästa. Det är speciellt viktigt för SFP att det finns en bra botten ur ekonomisk synvinkel. En hållbar skogsvård är viktig.
Enligt Li Andersson, partiordförande för Vänsterförbundet, är Vänsterförbundet inne på De Grönas linje.
– Om vi inte är beredda att förstärka arbetet för att sänka kolutsläppen nu kommer vi behöva sänka utsläppen i trafiken, jordbruket och industrin i stället.
Harry Harkimo (Rörelse nu) är kritisk till att lämna över beslutanderätt till EU om frågor som rör Finland.
– Vi kan inte lova bort vår beslutanderätt om skogen, det gör att EU växer och får mer makt, säger Harkimo.
Det finns även en ekonomisk synvinkel på EU:s skogsstrategi.
– Varje medlemsstat måste ha en realistisk bild av hur man försvarar sina ekonomiska intressen. Så gör alla länder, nu är frågan om Finland gör det också, säger Antti Häkkänen, vice ordförande i Samlingspartiet.………

Ändrat 14 juni klockan 7.06: SFP:s vice ordförande heter Henrik Wickström.

ANDRA LÄSER