Ta efter Sverige

En flygskatt av svensk modell för att dämpa flygets ökningstakt är nödvändig om Finland ska leva upp till sin del av klimatmålen.

Jag läste en insändare (HBL Debatt 28.1) där det argumenteras för att minska flygets utsläpp med miljöbränsle. Problemet är att även om allt flygbränsle vore förnybart skulle det bara kompensera ökningen av flygandet. En flygskatt av svensk modell för att dämpa flygets ökningstakt är nödvändig om Finland ska leva upp till sin del av klimatmålen.

Isak Bengtsson

Falkenberg, Sverige

ANDRA LÄSER