Undersökning: Andelen helnyktra ungdomar har ökat i Finland och övriga Europa

I genomsnitt är unga i Finland oftare helnyktra än unga i Europa. Andelen nyktra är ändå större i de övriga nordiska länderna, med undantag av Danmark.

I genomsnitt röker färre finländska ungdomar än i Europa överlag. Med undantag för Danmark är andelen ändå större än i de andra nordiska länderna.
12.11.2020 16:55 UPPDATERAD 12.11.2020 16:56
Finländska ungdomar använder droger och alkohol mer sällan än europeiska ungdomar. Resultatet framgår av den omfattande europeiska ESPAD-undersökningen (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs).
Andelen 15-16-åringar som inte dricker alkohol har ökat i Finland och nästan hela Europa under perioden 1995-2019. Enligt undersökningen är unga i Finland i genomsnitt oftare helnyktra än ungdomar i Europa. Andelen som inte alls dricker alkohol är däremot större i de övriga nordiska länderna, med undantag av Danmark.
Samma sak gäller drickande i berusningssyfte. Det har minskat snabbare i Finland än i Europa, men är ännu ovanligare i de övriga nordiska länderna, förutom i Danmark.

Rökningen har minskat

I genomsnitt röker färre finländska ungdomar än i Europa överlag. Finländska ungdomar använder inte heller lika ofta e-cigaretter som sina europeiska och nordiska jämnåriga.
Cannabis är den drog som används flitigast i Finland och i Europa. Enligt undersökningen är det mer sällsynt bland finländska ungdomar att pröva på cannabis än bland ungdomar i Europa, men vanligare än i de övriga nordiska länderna, med undantag av Danmark.

Mest spelande

Undersökningen visar att finländska 15–16-åringar spelar mer penningautomatspel än unga i något annat land som deltog i undersökningen. Penningspelande på internet är däremot något mer ovanligt i Finland än i Europa i genomsnitt.
ESPAD-undersökningen görs vart fjärde år. I den senaste undersökningen från 2019 deltog nästan 100 000 unga från 35 länder.
Institutet för hälsa och välfärd informerade om undersökningen i ett pressmeddelande på torsdagen.

ANDRA LÄSER