Nytt skede i pandemin: De yngsta barnen smittas mest

De ovaccinerade barnen går om andra åldersgrupper i antalet smittade. Det kan leda till fler fall och karantäner i skolorna.– Det är viktigt att informationen från skolorna är öppen, tydlig och personlig, säger Micaela Romantschuk på Hem och Skola.

En större andel av coronafallen finns bland de yngsta barnen. Vid exponering i skolorna kan enskilda elever placeras i karantän. Hela klasser handlar det sällan om längre.
Tim Johansson
17.11.2021 05:00 UPPDATERAD 17.11.2021 09:24
Länge var det unga vuxna som stod för största delen av de nya fallen av covid-19. Den senaste tiden har barnen i åldern 0–10 år konstaterats med flest fall av smitta.
På måndagen rapporterade Institutet för hälsa och välfärd om de nya fallen från slutet av förra veckan. Hela 614 av de 3 166 fallen var bland 0–10-åringarna, skriver tidningen Ilta-Sanomat.
Näst flest var fallen i följande grupp, 11–20-åringarna.
Att fallen blir fler speciellt bland de yngsta beror på att de inte är vaccinerade. Barn i åldern 0–11 år vaccineras ännu inte mot covid-19.
Antalet barnen i den här åldersgruppen i hela Finland är cirka 660 000.
Bara i huvudstadsregionen handlar det om fler än 60 000 barn som går i skola men inte har vaccinerats.
Även om det är förhållandevis få som smittas påverkas många av epidemin bland barnen.

Så här gör skolor i Helsingfors

I till exempel Helsingfors ska skolorna gå ut med ett första meddelande till vårdnadshavarna till de barn som möjligtvis exponerats för viruset.
Anvisningen ger ändå möjlighet till olika beslut. Vem hör till gruppen som kanske har utsatts för viruset? Kutymen är att det oftast inte handlar om en hel klass, utan bara delar av gruppen.
När de exponerade senare har kartlagts mer noggrant får vårdnadshavarna till barnen som exponerats mer information.
När ett barn konstaterats med coronaviruset försätter kommunens smittskyddsenhet andra barn som umgåtts med den smittade i karantän.
Niclas Rönnholm, chef för den grundläggande utbildningen på svenska i Helsingfors, säger att åtgärderna och kommunikationen förändrats med pandemin.
I ett tidigare skede försattes hela klasser oftare än nu i karantän.
– Hälsovårdsmyndigheterna fattade det beslutet då för säkerhets skull. Senare har man märkt att det inte är nödvändigt för att stävja smittan.
Enligt Rönnholm är det smittskyddet och smittspårningen som har initiativet. Det hör de smittade och kan sedan informera skolan om vem som exponerats.
– Skolan skrider inte till åtgärder självmant utan samarbetar med hälsovårdsmyndigheterna.

Anvisningar ger rum för tolkning

Enligt föräldrar som varit i kontakt med HBL tolkar skolorna i huvudstadsregionen anvisningarna om informationen olika.
Vissa skolor informerar genast om coronasmittade elever i skolan, medan andra inväntar beslut från smittskyddet innan vårdnadshavarna får någon information över huvud taget.
Hur skolorna gör är i många fall irrelevant. Föräldrarna får ofta ändå informationen i expressfart, via andra kanaler.
HBL berättade förra veckan om hur föräldrar i Esbo tagit saken i egna händer när de fått veta om smitta i klassen. En stor del av barnen stannade hemma för att stävja smittan. Det utifrån information som vårdnadshavarna hade fått av varandra i Whatsapp.
– Jag kan förstå att föräldrar är förvirrade. Det verkar inte finnas en enhetlig linje, säger Micaela Romantschuk, verksamhetsledare vid förbundet Hem och skola.
Hennes råd till skolorna är att vara tydliga och personliga med informationen om hur man gör vid coronasmitta.
Att bara skicka vidare allmän information från Utbildningsstyrelsen eller andra myndigheter blir lätt opersonligt. Och då uppstår lätt nya frågor.
– "Så gör vi i vår skola" är bättre. Personlig kommunikation med en uppmaning att ta kontakt om det uppstår frågor, säger Micaela Romantschuk.
Hennes budskap till föräldrarna är att de ska minnas att barnet har rätt att gå i skola.
– Tröskeln att ta sitt barn från skolan för säkerhets skull ska vara mycket hög. Vi gör inte det vid magsjuka i skolan heller, säger Romantschuk med hänvisning till att få barn insjuknar allvarligt som en följd av coronaviruset.

ANDRA LÄSER