Användningen av stenkol minskade i början av året

Användningen av stenkol har minskat med över hälften under 2000-talet.

Användningen av kolkraft ska förbjudas år 2029. Här är stenkolshögen bredvid Hanaholmens kolkraftverk i Helsingfors.
Användningen av stenkol minskade med 36 procent i januari-mars jämfört med samma tidpunkt förra året, visar Statistikcentralens statistik.
Användningen av stenkol har hela tiden minskat. Förbrukningen under årets tre första månader var 42 procent mindre än användningen i medeltal för de senaste fem åren och hela 58 procent mindre än medeltalet för hela 2000-talet.
Mest sjönk förbrukningen i januari 2020 jämfört med januari förra året.
Den minskade stenkolsanvändningen beror bland annat på det varmare klimatet och den ökade vindkraftsproduktionen.
Stenkol används som bränsle i el- och värmeproduktion.
Användningen av kolkraft kommer att förbjudas i Finland år 2029.

ANDRA LÄSER