Ge Ukraina hopp genom EU-kandidatur

Det är viktigt för det ukrainska folket att EU nu öppnar dörren ens på glänt, till farstun. Det ger en strimma av hopp inför framtiden och piskar på beslutsfattarna att så småningom sätta i gång alla de förändringar som krävs för att Ukraina ska uppfylla EU:s kriterier.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tillsammans med Tysklands förbundskansler Olaf Scholz och Frankrikes president Emmanuel Macron vid torsdagens möte i Kiev.
Ledarna för de största länderna inom EU, Tyskland, Frankrike och Italien besökte på torsdagen Kiev och hade möte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Det var en markering att man står vid Ukrainas sida och rent konkret kom man också med löften om såväl mer vapen som en öppning för att Ukraina kunde komma in i en process för EU-medlemskap, som landet så hett trängtar efter.
Frankrikes president Emmanuel Macron sade att Frankrike, Tyskland och Italien alla stöder att Ukraina omedelbart får kandidatstatus till att bli EU-medlem. Det viktigaste budskapet det här besöket kan ge är att Italien vill se Ukraina i EU, fyllde för sin del Italiens premiärminister Mario Draghi i. Tysklands förbundskansler Olaf Scholz konstaterade att Ukraina tillhör den europeiska familjen.

Det är framför allt en stark och viktig symbolisk gest mot Ukraina - och en näsbränna åt Vladimir Putin - om Ukraina får kandidatstatus. Det skulle i vilket fall som helst definitivt inte bli fråga om en snabb marsch in i EU. Det finns länder som varit EU-kandidater redan i många år, decennier till och med. Det var vid toppmötet i Helsingfors under Finlands första EU-ordförandeskap 1999 som Turkiet efter många turer lyftes in som aspirant för ett medlemskap. Sedan dess har Turkiet snarare hamnat längre från ett potentiellt medlemskap än närmare. I nuvarande läge skulle Turkiet aldrig kunna bli EU-medlem. Om de ens längre vill det så länge Erdogan styr.
Inte ens för de länder som snabbast avverkat medlemskapsförhandlingar, såsom Finland och Sverige, har ett medlemskap kunnat nås under mindre än fem år. För Ukrainas del är det klart att det kommer att ta mycket, mycket längre - kanske upp till 20 år enligt forskares bedömning.
När kriget i sinom tid är slut finns det oerhört mycket att göra innan landet är redo ens för regelrätta medlemsförhandlingar och en lång anpassningsfas till EU-lagstiftning kan starta. Ukraina kan och bör ges kandidatstatus, men i övrigt finns ingen snabbfil in i EU. Det skulle dessutom vara orättvist mot andra kandidater som jobbar hårt och seriöst med ett EU-medlemskap som mål.
Flera länder på Balkan har fått vänta länge på att ens få kandidatstatus och Bosnien-Hercegovina väntar fortfarande. Ukraina är viktigt just nu, men även Balkan är en region som EU bör hålla nära sig för att länder där inte tappar tron på att EU verkligen vill ha dem med. Annars finns risken för att de i stället glider närmare Ryssland eller varför inte Kina, som båda mer än gärna tar för sig i området.
Även Moldavien och Georgien har ansökt om kandidatstatus och det måste beaktas på något sätt i fall Ukraina nu får status, också om man normalt sett inte skulle vara berättigat till det. Statsledarna som besökte Kiev i torsdags föreföll också vara redo att ge Moldavien grönt ljus.
EU måste balansera sitt stöd och sin uppmuntran så att också de andra länderna känner sig lika välkomna och bereds samma chans till medlemskap som Ukraina. EU kan inte ensidigt bereda vägen för ett land då det står många fler i samma kö.
Samtidigt är det oerhört viktigt att inget land släpps in som verklig medlem som inte är färdigt och har gjort alla de förändringar som ett medlemskap kräver. Vi vill inte se en upprepning av Rumäniens och Bulgariens inträde. De länderna var egentligen inte redo då de erhöll medlemskap 2007 och det har skapat problem i efterhand. De hade vid inträdet inte den nivå ett land som bör anses som en rättsstat kräver. Det skapar bara nya problem om fler fattiga länder med stora korruptionsproblem, brister i demokratin och rättstatsprinciperna tas in i unionen.
Att sedan länder som redan är medlemmar, Ungern och Polen, börjar montera ner sin demokrati och rättsstat är oacceptabelt. Det är också ett svaghetstecken att EU hittills inte har lyckats stoppa den utvecklingen.
Även om EU:s största länder nu signalerar grönt för Ukraina som kandidatland och EU-kommissionen på fredagen rekommenderade kandidatstatus så finns det skepticism på annat håll. Vissa medlemsländer är inte alls lika övertygade om att Ukraina bör få kandidatstatus. Det definitiva beslutet kommer sannolikt att fattas vid ett toppmöte kring midsommarhelgen nästa vecka. Hoppas det blir positivt för Ukrainas del - för ukrainarna.
ANDRA LÄSER