Aborträtten i motvind också i Europa: ”Det vore dumt att tro att vi är skyddade”

Också i Europa blåser snåla vindar kring rätten till abort, och bakom den så kallade antigenderrörelsen finns gott om pengar.

– Vi är inte alls skyddade för det som nu händer i USA, säger Elina Korhonen, direktör för global utveckling på Befolkningsförbundet.

Aborträttsaktivister tar emot beslutet om att riva upp domen som garanterat aborträtten i USA utanför USA:s högsta domstol på fredagen.
Förra veckan rev USA:s högsta domstol upp en gammal dom, ”Roe mot Wade”, som i nästan 50 år tryggat rätten till abort i USA. Det färska beslutet betyder att delstaterna nu har fria händer att skärpa – eller förbjuda – rätten till abort, något som flera delstater redan planerar göra.
Enligt Elina Korhonen, direktör för global utveckling vid Befolkningsförbundet, är beslutet bara ett led i en utveckling som pågått en längre tid.
– Vi är inte alls skyddade för det som nu händer i USA. Beslutet att riva upp domen som garanterade rätten till abort var en enorm seger för den rörelse som tycker att abort är synd och fel.
Segern kommer att stärka antigenderrörelsen, som på ett bredare plan motsätter sig sådant som sexuell och reproduktiv självbestämmanderätt, sexualupplysning, sexuella och könsminoriteters rättigheter och ofta också preventivmedel, menar Korhonen.
– Det handlar om en större helhet där rätten till abort bara är en del. Vi ser definitivt en backlash. För tio år sedan kunde vi inte ens föreställa oss att de här uppnådda rättigheterna en dag kunde tas bort igen.
I Europa har till exempel Polen skärpt sin redan strikta abortlagstiftning i fjol. Slovakien, Kroatien och Litauen diskuterar för sin del för tillfället en skärpning av abortlagstiftningen.
– Nu finns ett flertal länder i Europa som vill vrida klockan tillbaka.

Välfinansierade nätverk

Bakom rörelsen mot abort och sexuell självbestämmanderätt finns ett flertal organisationer och mer löst sammanhållna nätverk, som främjar en gemensam agenda. Till exempel ADF International, en av allt att döma resursstark organisation som samlar jurister under en konservativt kristen agenda på olika håll i världen, hör till dem. Organisationen har också varit engagerad i rättsfallet mot Päivi Räsänen (KD), som åtalades och senare friades för hets mot folkgrupp gällande homosexuella.
– Nästan alla de här nätverken är väldigt väl finansierade. De får sina pengar från konservativa kretsar i USA, från Vatikanen och åtminstone tidigare från ryska oligarker.
Det största nätverket är enligt Korhonen Political Network of Values, PNfV, som verkar lite i skymundan. Här samlas konservativa europeiska politiker, Vatikanen och organisationer som till exempel One of Us, som beskriver sig som en prolife-rörelse med närvaro i 24 EU-länder.
– PNfV ordnar transatlantiska konferenser där de flyger in deltagare från USA till Europa och funderar över hur man kan få till stånd förändringar som den som ”Roe mot Wade” representerar i USA. I början av juni hade de en tredagars konferens där entusiasmen över det kommande beslutet inte var att ta miste på, säger Korhonen.
Men varför stärks den här typen av rörelse just nu? Det har Korhonen inget vattentätt svar på. Utvecklingen gick länge mot utökade rättigheter, och 1994 kom den första FN-deklarationen som stipulerade att alla har rätt att bestämma om sådant som gällde intima relationer och antal barn. Individuella rättigheter kopplades samman med hållbar utveckling.
– Diskussionen om att sexuell självbestämmanderätt är ett villkor för hållbar utveckling pågick in på 2000-talet. Kanske liberala samhällen då inte tänkte att man kan gå bakåt på den punkten, men samtidigt började de ärkekonservativa samla och förena sina krafter.
Att tro att vi i Finland är skyddade för den här typen av rörelse skulle vara dumt, anser Korhonen. Och det gäller inte bara abortfrågan.
– I vissa politiska diskussioner här hemma märks att konservativa politiker använder sig av en liknande retorik som de politiker som stöder antigenderrörelsen i andra europeiska länder. Vi är inte så isolerade som vi kanske vill tro.
Den finländska abortlagstiftningen från 1970 bedömer Korhonen hör till de mest strikta i västra Europa, och hon ser det som viktigt att aborträtten ska grunda sig på kvinnans egen vilja. För tillfället krävs, åtminstone i teorin, en motivering och två läkarutlåtanden.
– Lagen fungerar kanske nu, men en mycket konservativ regering kunde använda den för att begränsa kvinnors självbestämmanderätt, den kunde användas som ett vapen.
Forskning har visat att tillgång till abort inte ökar antalet aborter, och förbud minskar i sin tur inte dem.
– Däremot gör förbud aborterna livsfarliga. Det som hjälper är sexualupplysning och tillgång till preventivmedel, säger Korhonen.

ANDRA LÄSER