Gränsen kan stängas men asylrätten består

Om Ryssland forslar mängder av människor till gränsen mot Finland för att söka asyl måste Finland kunna bromsa en sådan hybridattack. Men det ger inte Finland som rättsstat rätt att stifta en lag som strider mot internationell rätt eller EU-lagstiftning. Asylansökningsrätten kan inte lagstiftas bort.

Frågan om hur en eventuell flyktingvåg och hybridpåverkan från Rysslands sida vid vår östgräns kunde mötas är viktig. Men den har samtidigt blivit en enda lång tävlan i att plocka politiska poäng och kamp för att värja sig mot att beskyllas för att inte sätta Finlands säkerhet främst.

ANDRA LÄSER