267 nya smittfall på måndagen

Enligt Institutet för hälsa och välfärds vaccinationsregister har sammanlagt 3 633 367 finländare fått den första vaccindosen, vilket motsvarar 65,1 procent av befolkningen. Bild: Jeanette Östman/SPT

Den nationella incidensen ligger nu på 84,8.

Institutet för hälsa och välfärd meddelar om 267 nya coronafall på måndagen. Det innebär att totalt 103 239 personer i Finland har testat positivt sedan epidemins början.

Incidensen, alltså antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, är 84,8.

Under de föregående 14 dagarna var incidensen 52,9.

Högst i Nyland

Incidensen är högst i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, 151,9. Lägst är den i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt, 6,5.

I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är incidensen 102,7, i Vasa sjukvårdsdistrikt 15,9 och på Åland 19,9.

På måndagen sällade Norra Savolax sig till de distrikt som åter är i pandemins så kallade accelerationsfas. Där är incidensen 42,2.

56 på sjukhus

För tillfället vårdas 56 coronapatienter på sjukhus runtom i landet. Av dem behöver 10 intensivvård.

Enligt institutets vaccinationsregister har sammanlagt 3 633 367 finländare fått den första vaccindosen, vilket motsvarar 65,0 procent av befolkningen. Sammanlagt har 1 749 117 finländare, eller 31,4 procent av befolkningen, fått också den andra dosen.

Institutet har övergått till att uppdatera siffrorna för antalet coronarelaterade dödsfall endast en gång per vecka. Enligt den senaste uppdateringen förra onsdagen har totalt 978 personer i Finland mist livet på grund av covid-19.

Artikeln är uppdaterad kl 19: Norra Savolax är nu i accelerationsfasen.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Från och med den 28 juni rapporterar institutet de dödsfall som kommit in via registret över smittsamma sjukdomar. Tidigare byggde siffrorna på rapporter från sjukvårdsdistrikten.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning