Postpandemisk politik

"Och kransen av torv som pryder Saarikko – den väcker förtjusning enbart hos den innersta krets som aldrig har övergivit partiet i opinionsmätningarna."

Förvisso hade det traditionella politiska hantverket legat mer eller mindre nere sedan februari 2020. Men förklarar det den yrvakenhet som präglade politikjournalistiken under de aprilveckor regeringen Marin förhandlade om sin framtid?

ANDRA LÄSER