Staden och företagen ser olika lösningar för att få bukt med "elsparkcykelkaos"

Elsparkcykelföretagen vill att Helsingfors går in för en licensmodell för att begränsa antalet cyklar och operatörer. Staden, däremot, önskar åtgärder som fortare får bukt med problemen med elsparkcyklarna.

Fem företag menar själva att situationen med elsparkcyklar i Helsingfors centrum är kaotisk, på grund av mängden, och vill att staden går in för reglering.
Anna Svartströmanna.svartstrom@hbl.fi
22.06.2022 21:41 UPPDATERAD 23.06.2022 15:05
Fem elsparkcykeluthyrare gick på onsdagen ut med ett gemensamt uttalande. I det föreslår företagen Tier, Voi, Lime, Dott och Bird att Helsingfors inför en licensbaserad modell för verksamheten. Det här för att komma åt "kaoset i Helsingfors". De avser främst centrumområdet.
Enligt företagen har ungefär 90 städer i Europa gått in för en detta, bland annat Köpenhamn och Oslo.
Där har städerna definierat hur många elsparkcyklar de vill ha på ett område, och sedan ordnat en offentlig upphandling. I den kan ingå regler som exempelvis hur parkeringen ska ordnas.
"Med en sådan modell har brädenas antal minskats på ett lyckat sätt och parkeringen har städats upp", skriver de fem företagen i ett pressmeddelande.
Enligt dem kan det här också göra det möjligt att minska på antalet operatörer.
Enligt företagen gjordes i fjol över 11,7 miljoner resor med elsparkcyklar som hyrs ut i Helsingfors, och sammanlagt färdades de 24 miljoner kilometer.
"När marknaden har vuxit och aktörerna blivit fler har utmaningarna med parkeringen och säkerhetsproblem ändå blivit uppenbara", skriver de.

Fler aktörer på marknaden

Företagen önskar en lagändring som skulle möjliggöra ökad reglering. Det är kanske inget som kommersiella aktörer vanligen brukar hoppas på.
En förklaring kan vara att ytterligare två aktörer är på väg att etablera sig i Helsingfors. Enligt operatörerna finns det ett klart överutbud under vissa tider av dygnet, och det är uppenbart att olägenheter med elsparkcyklar väcker mycket irritation och diskussion.
Så handlar det också om de diskussioner som staden för med operatörerna. Parterna har kommit överens om ett antal lösningar, vilket HBL har rapporterat om.
Nu har Helsingfors föreslagit ett maxantal elsparkcyklar. Den mängden har operatörerna ändå inte gått med på, enligt Heikki Palomäki som är enhetschef för gatu- och trafikplaneringen vid staden.
Staden skulle också vilja att operatörerna verkligen åtlydde de frivilliga åtgärderna. En överenskommelse, från tidigare i vår, är att en cykel får stå parkerad eller oanvänd inom centrumområdet i högst 24 timmar innan den forslas bort, och att det ska ske inom 24 timmar.
– Vår uppföljning har visat att alla aktörer inte har lyckats följa detta, säger Palomäki.
En elsparkcykel kan vara ett behändigt färdmedel, men olägenheterna har dominerat diskussionen en längre tid.

Staden kan införa förbud

Heikki Palomäki säger att staden och operatörerna har identifierat samma problem, och att han uppfattar att det finns en vilja att komma fram till lösningar. Det ligger även i företagens intresse.
– I sista hand har staden möjlighet att förbjuda elsparkcyklar i vissa områden.
Licensmodellen, som företagen föreslår, kommenterar han med att det är viktigt att olika alternativ utreds, och att modellen kan vara ett sådant. Något löfte om att Helsingfors skulle gå in för den är det ändå alltför tidigt att ge.
På frågan om Helsingfors agerar för långsamt, sett till andra städer, svarar Palomäki:
 – Vi måste utreda noga vad som är möjligt att göra inom nuvarande lagstiftning.
Han betonar att staden i det här skedet framför allt vill se åtgärder som fortare kommer åt problemen än genom ny lagstiftning – som det här med en frivillig begränsning av antalet.

Frivillig minskning

Jonathan Bensky är landschef för en av operatörerna, Bird. 
Han säger att det är tydligt att det finns för många elsparkcyklar i centrum. Därför har operatörerna enats om att föreslå licensmodellen.
– Det behövs vissa regler som gäller antal sparkcyklar och så att parkeringen ordnas på ett fiffigt sätt, säger Bensky.
Bird har också redan, enligt honom, frivilligt minskat på sina elsparkcyklar även om inte alla företaget operatörer har velat göra det. Han räknar med att det gynnar både konsumenterna och företagen.

ANDRA LÄSER