Ålands karta ritas om

Ska Åland ha en, tre eller sju kommuner i framtiden? De tre förslagen från konsultföretaget PWC är nu klara och med det inleds nästa fas i processen.

NYA KOMMUNGRÄNSER. Kansliminister Nina Fellman säger att landskapsregeringen räknar med att i februari kunna fatta beslut om hur många kommuner Åland kommer att ha i framtiden.
21.10.2016 11:25 UPPDATERAD 21.10.2016 11:27
Nu ska alternativen detaljgranskas och fördjupande analyser göras för att man ska kunna presentera vilka juridiska och ekonomiska konsekvenser man kan räkna med både i samband med sammanslagningarna och i framtiden.
Snart postas också enkäter till sammanlagt 2 650 hushåll på Åland för att kartlägga ålänningarnas syn på de tre alternativen. Enkäten görs av Ålands statistik- och utredningsbyrå och resultatet kommer att ingå i den slutrapport som PWC ska presentera den 15 februari nästa år. I den rapporten rangordnar utredarna de tre alternativen.
Samtidigt tittar man på befintlig kommunindelningslagstiftning både på och utanför Åland. Dessutom granskas kommunala strukturförändringar som gjorts på fastlandet och i övriga Norden.
Processen förankras
– Eftersom den politiska viljan att ändra kommunstrukturen hittills har saknats har vi fått börja med en verktygslåda som har varit helt tom, den har inte ens innehållit en nagelsax, säger minister Nina Fellman (S).
– Kommunindelningslagen är förutsättningen för att fylla verktygslådan och för att kunna fatta beslut måste vi få en genomgång av lagen. Ett ABC.
Kunskapsfördjupningen gäller alla beslutsfattare, både landskapsregeringen och lagtinget. Processen ska förklaras och förankras på flera plan och dialoger ska hållas med näringslivet och med åländska medborgare. Någon folkomröstning är däremot inte inplanerad i det här skedet.

Beslut i februari

Med slutrapporten i handen och alla nya kunskaper i huvudet räknar landskapsregeringen med att kunna fatta beslut om ett nytt antal kommuner i februari eller senast i mars. Efter det startar arbetet med att bereda ett nytt lagförslag omedelbart. Det ska läggas på lagtingets bord innan året är slut.
Även om lagen skulle klubbas helt enligt landskapsregeringens förslag betyder det inte att vi inleder 2020 med helt nya kommuner. En strukturreform kräver tid att genomföras i praktiken i kommunerna.
– Det skulle vara väl optimistiskt att räkna med nya fullmäktige efter valet 2019. Men vi skapar möjlighet för det. Båten är sjösatt.

ANDRA LÄSER