Förkasta Kronbroarna!

Från Degerö kan man resa smidigare till centrum via Hertonäs än över dessa broar.

Det var glädjande att läsa att Helsingforspolitikerna har börjat tveka om de överdimensionerade Kronbroarna (HBL 19.5). Projektet är alltför dyrt och oändamålsenligt och det bor för litet folk i Kronbergsstranden för att motivera en sådan trafikförbindelse för dem – i praktiken en halv miljard euro. Dessutom skulle broarna förstöra den härliga havsvyn för alla.
Från Degerö kan man resa smidigare till centrum via Hertonäs än över dessa broar. Och vi har inte fått höra hur kostsamt det skulle vara att underhålla sådana strukturer året runt över havet. Har staden verkligen råd till det? Tiden är inne att förkasta det här vansinniga projektet.
Om staden nu absolut måste bygga broar för Degeröbor, varför inte återbygga Lysmaskstigens gångbro mellan Guvernörsvägen (nuvarande Parkgatan) och Kyrksundsvägen som revs ner i april 2017? Invånarna fick ju ett löfte om en ny bro.

Markus Lång,

fd Degeröbo, Helsingfors

ANDRA LÄSER