Pandemin minskade på statens kapitalinkomster i fjol

Aktieportföljens marknadsvärde var vid årsskiftet 37 miljarder euro.

Fjolårets börsras minskade marknadsvärdet på den statliga aktieportföljen.
04.05.2021 12:36 UPPDATERAD 04.05.2021 12:37
Staten förlorade sammanlagt 600 miljoner euro på grund av pandemin och dess negativa inverkan på aktiemarknaden, uppger Statsrådets kansli.
Staten håvade in sammanlagt 900 miljoner euro som aktieutdelningar i fjol medan motsvarande belopp året innan var 1,5 miljarder euro.
Enligt regeringens årsredovisning äger staten andelar och aktier i bolag till ett sammanlagt värde av 46,8 miljarder euro. Aktieportföljens marknadsvärde var vid årsskiftet 37 miljarder euro.
Pandemin orsakade ett börsras i fjol, vilket också minskade marknadsvärdet på den statliga aktieportföljen. Som helhet var avkastningen på statens aktieinnehav ändå i genomsnitt 35,4 procent.
De bolag som i helhet eller delvis ägs av den finska staten hade i fjol en sammanlagd omsättning på 142,9 miljarder euro och sysselsatte över 313 000 personer.

ANDRA LÄSER