Pandemin minskade på statens kapitalinkomster i fjol

Aktieportföljens marknadsvärde var vid årsskiftet 37 miljarder euro.

Fjolårets börsras minskade marknadsvärdet på den statliga aktieportföljen.
Staten förlorade sammanlagt 600 miljoner euro på grund av pandemin och dess negativa inverkan på aktiemarknaden, uppger Statsrådets kansli.
Staten håvade in sammanlagt 900 miljoner euro som aktieutdelningar i fjol medan motsvarande belopp året innan var 1,5 miljarder euro.
Enligt regeringens årsredovisning äger staten andelar och aktier i bolag till ett sammanlagt värde av 46,8 miljarder euro. Aktieportföljens marknadsvärde var vid årsskiftet 37 miljarder euro.
Pandemin orsakade ett börsras i fjol, vilket också minskade marknadsvärdet på den statliga aktieportföljen. Som helhet var avkastningen på statens aktieinnehav ändå i genomsnitt 35,4 procent.
De bolag som i helhet eller delvis ägs av den finska staten hade i fjol en sammanlagd omsättning på 142,9 miljarder euro och sysselsatte över 313 000 personer.

ANDRA LÄSER