Chockartade mängder cyanobakterier i södra Östersjön

Den giftiga algblomningen började på andra platser än vanligt och nu är den ovanligt kraftig i södra delar av Östersjön. Vindar kan ligga bakom fenomenet.

När det är synliga alger i vattnet ska du undvika att bada. Där finns cyanobakterier som kan producera giftiga ämnen som kan ge bland annat klåda och påverka magen. 2020 var det en kraftig algblomning utanför Tyresö. Arkivbild.
19.08.2022 15:38 UPPDATERAD 19.08.2022 18:55
Strax innan midsommar kom en kraftig ökning av cyanobakterier, det som i dagligt tal kallas algblomning, i norra delar av Östersjön. Men därefter har nivåerna legat på vad Jörgen Öberg, oceanograf på Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut betraktar som normala. Det har alltså inte varit någon algexplosion det varma vädret till trots.
– Det som var varit ovanligt är just att algblomningen började i norra Östersjön istället för i södra där den brukar ta fart. Vi vet inte riktigt varför men kan konstatera att så var fallet, säger han.

Växer i värmen

Cyanobakterierna växter snabbare när vattnet blir varmare så många var nog beredda på att badvatten längs Sveriges kust skulle vara mer ansatt. Men i juli och början av augusti var det ganska blygsamma förekomster enligt SMHI:s satellitbilder. Men det handlar också om hur vattenmassorna flyttas runt av vinden.
Den senaste veckan har det blivit en ganska kraftig algblomning i Finska vikens mynning och en hel del i sydvästra Östersjön. Det är ovanligt mycket i de södra delarna av Östersjön den här tiden.
Antal dagar med algblomning i Östersjön 12–18 augusti.
Cyanobakterier, som är vanliga i Östersjön, kan producera ämnen som är farliga för både människor och miljö. Därför ska man helst inte bada när man ser dem.

Kallt vatten väller upp

Att det finns mycket cyanobakterier i Sydöstra Östersjön kan bero på att kallt vatten vällt upp från djupa delar utanför Blekinges och Ölands kuster i slutet av juli. Sådant vatten är näringsrikt och när det har drivit västerut mot Öresund har det gett nytt bränsle till cyanobakterierna.
– Vi har haft lite högre vattenstånd i Östersjön än vanligt i sommar. Vattenströmningen har gått från nordost ner mot sydväst mot Öresund och Bälten ut mot Kattegatt.
Hur blomningen kommer att utveckla sig längre fram beror till stor del på vädret. Blåsigt väder med vågor rör om i ytvattnet och det som samlas på ytan löses upp eller blandas ner i övriga vattenmassan.
Med klimatförändringarna förväntas algblomningen att vara mer frekvent och framträdande i Östersjön.

Algblomning

Det är främst två arter av cyanobakterier som trivs och blommar i Östersjöns brackvatten. Dessa är Aphanizomenon flos-aquae och den giftiga Nodularia spumigena (katthårsalg).
Cyanobakterierna liknar alger men har en konkurrensfördel genom att de kan fixera kväve ur luften.
Cyanobakterier kan producera ämnen som är farliga för både människor, djur och miljö. Därför ska man helst inte bada när man ser dem. Förgiftning kan orsaka klåda, huvudvärk och illamående med kräkningar och diarré.
På SMHI:s webb kan du följa hur algerna blommat dag för dag.
Källa: SMHI
Källa: TT

ANDRA LÄSER