Insändare: Helsingfors bidrar till ny elkris

05.02.2023 16:16
Tyskland tillsammans med blåsigt och varmt väder räddade Europa under senhösten från Putins utpressning med hjälp av maximal elproduktion med brunkol, stenkol och flytande naturgas, så kallad svart omställning. Finland kom undan med blotta förskräckelsen då Sverige kunde leverera tusentals megawatt effekt med vattenkraft.
Tysklands kolkraftverk är kondenskraftverk, det vill säga två tredjedelar av bränslet går direkt åt kråkorna. I Helsingfors har denna värme nyttjats som fjärrvärme vilket även har prisbelönats.
Men nu ska Hanaholmens och Sundholmens kraftverk rivas av ideologiska skäl. Även effektiv användning av stenkol har demoniserats. Helsingfors blir storkonsument av elektricitet för uppvärmning, 890 megawatt värme ska ersättas, och därtill minskas den väderoberoende elproduktionen till nätet med 400 megawatt.
Enligt planerna ska Helen införskaffa 1100 megawatt vind- och solkraft. Kruxet är bara det att vid svag vind och mörker kommer det ingen vind- och solkraft.
Biopannan i Nordsjö (HBL 1.2), en massförstörelseapparat för skogsråvara som redan med dagens teknik kunde ha förädlats, ger 260 megawatt värme (ingen el). Kvar att ersätta är 630 megawatt värme.
Bilden i HBL visar att ersättningen ska ske med eluppvärmning. Om Helsingfors skulle motsvara en radhuslägenhet, skulle energiklassen degraderas ungefär till F. Även värmepump kräver en tredjedel el. Två nya elvattenkokare ska även byggas.
Min gissning blir att Helsingfors under vindsvaga och mörka tider kommer att kräva 400 megawatt ny eleffekt från nätet till uppvärmning, samtidigt som effektleveransen till nätet har minskat med 400 megawatt, Total förvärrar Helsingfors det nuvarande momentana nationella effektunderskottet alltså med 800 megawatt, med hälften av Olikuoto treans effekt. Rätta mig gärna, bästa politiker som har ansvaret för besluten!
Vid svag vind måste underskottet importeras från Sverige. Den som följt den svenska energidebatten vet att vattenkraftöverskottet i norr snart blir ett minne blott på grund av nya kraftledningar söderut samt storsatsningarna på grön stålproduktion.
Beslutsfattarna har absolut ingenting lärt sig av senhöstens elkris som inte endast var Putins fel. Många varnade för den redan för ett par år sedan. Man kan inte lita på att vädergudarna alltid hjälper i nöden.
Jarl Ahlbeck, teknologie doktor, Åbo

ANDRA LÄSER